Dokument & lagar (195 träffar)

Motion 2005/06:So401 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av kommunal alkoholrådgivning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So401 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:So377 av Anne-Marie Ekström och Anita Brodén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta fram en ny narkotikalagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett snabbspår för narkotikaklassningar. Motivering Alla medel som står till buds måste


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So377 av Anne-Marie Ekström och Anita Brodén (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:So689 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att driva frågan om enhetlig klassificering av droger i EU. Motivering Vad som klassificeras som narkotika är väldigt olika i EU:s olika medlemsländer. Detta medför stora svårigheter i bekämpningen av drogrelaterade


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So689 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:So482 av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om metadonbehandling för heroinmissbrukare. Motivering Heroin är en av de droger som är snabbast och mest beroendeframkallande. Trots det finns det långt fler motiverade narkomaner än de som får en behandlingsplats både


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So482 av Hillevi Larsson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Sakområden med åtgärdsförslag 5 Livsmedel 5 Socker 6 Gröna miljöer 7 Buller 7 Motion rörelse 8 Alkohol 9 Tobak 10 Narkotika 11 Psykisk hälsa 12 Jämställdhet 13 Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14 Demokrati och frihet 15


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU8 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8 2005/06:SkU20 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 140 kB)

Motion 2005/06:Ju553 av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utvidgade rättigheter för polisen att använda kräkmedel. Motivering Heroinet, och då framför allt rökheroinet, sprider sig snabbt bland de unga i våra storstäder och deras förorter. Langarna förvarar ofta


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju553 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ju551 av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrad frigivningsprocess för kriminella missbrukare. Motivering När kriminella missbrukare suttit av sitt straff och ska ut i samhället slutar det ofta med att de går tillbaka till sitt tidigare liv med missbruk


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju551 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ju335 av Bertil Kjellberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att överföra kostnadsansvaret för personer som dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, till kriminalvården. Motivering Många personer som döms för brott i


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju335 av Bertil Kjellberg (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ju328 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta straff för införsel av kat. Motivering I fjol beslagtog svensk tull över 1,8 ton kat, varav över ett ton i Skåne. Drugnews, september 2005Enligt tullen är också kat kvantitetsmässigt den drog som ökar mest


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju328 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:So419 av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka en utveckling av sprututbytesprogram för narkomaner. Motivering Den socialdemokratiska regeringen har föreslagit att sprututbytesprogram för narkomaner ska permanentas i de landsting som så önskar. Förslaget


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So419 av Ragnwi Marcelind (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bekämpa brottsligheten i alkoholens och narkotikans spår 4 Sambandet mellan brottslighet, alkohol och narkotika 5 Ihålig svensk narkotikapolitik 5 Samlad attack mot narkotikan 6 Polis och socialtjänst ska kunna ingripa tidigt 6 Kriminalvården


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU23 2005/06:JuU34 2005/06:KU1 2005/06:KU35 2005/06:SoU12 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Ju332 av Torkild Strandberg m.fl. (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2005/06:Ju282 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att effektivisera de brottsbekämpande myndigheternas samarbete kring bl.a. underrättelsearbete och informationsdelning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ge föräldrar,


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ju282 av Luciano Astudillo m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:So658 av Dan Kihlström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om organisationers insatser i missbrukarvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättandet av ett nationellt samråd med inriktning mot ideell missbrukarvård. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So658 av Dan Kihlström (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So523 av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbjuda alla former av sprutbytesverksamhet. Motivering Huruvida sjukvården skall tillhandahålla sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare har diskuterats i Sverige i snart två decennier. Frågan ligger nu


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So523 av Annelie Enochson (kd) (doc, 58 kB)

LVM

Motion 2005/06:So301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att ändra ordet närstående i 13 2 lag om ändring i lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall till ordet annanRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:So301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ju333 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriminalpolitiken skall ha som mål att antalet fångar minskas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ju333 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2005/06:So239 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en snabbare process för att narkotikaklassa nya droger genom att i lag förbjuda prekursorer. Motivering En accepterande attityd till droger har smugit sig in hos alltför många ungdomar i vårt land. Denna


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So239 av Cecilia Magnusson och Anita Sidén (m) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So218 av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sprututbyte för narkomaner skall vara förbjudet. Motivering Smuggling av narkotika till Sverige har ökat kraftigt. Det finns stark anledning att tro att EUutvidgningen kommer att innebära ett ännu större inflöde


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So218 av Ulf Sjösten (m) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:So215 av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder i syfte att kriminalisera nya designade droger och droger där det ursprungliga användningsområdet är ett helt annat. Motivering För en tid sedan rapporterade Borås Tidning att Boråspolisen kunde bli tvungen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So215 av Ulf Sjösten (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So212 av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upphöra med sprututbytesverksamheten för narkomaner. Motivering Det är helt ofattbart att sprututbytesverksamheten i Lund och Malmö kunnat få pågå under så många år utan vetenskaplig utvärdering från Socialstyrelsens


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So212 av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m) (doc, 35 kB)