Dokument & lagar (254 704 träffar)

Riksdagens protokoll 2019/20:131

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:131 Onsdagen den 3 juni Kl. 09.0014.34 16.0016.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare för statsråd Talmannen anmälde att Inga-Lill Sjöblom S skulle tjänstgöra som ersättare

2020-06-03

Riksdagens protokoll 2019/20:131 (pdf, 670 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:130

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni Kl. 13.0014.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning

2020-06-02

Riksdagens protokoll 2019/20:130 (pdf, 276 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:129

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:129 Måndagen den 1 juni Kl. 11.0011.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 4 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde

2020-06-01

Riksdagens protokoll 2019/20:129 (pdf, 181 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:128

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:128 Fredagen den 29 maj Kl. 9.0010.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Anf. 1  Socialminister LENA HALLENGREN SFru talman Det här är en debatt i en historisk tid. Det sker i en

2020-05-29

Riksdagens protokoll 2019/20:128 (pdf, 258 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:127

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:127 Torsdagen den 28 maj Kl. 14.0014.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Frågestund Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Mikael Damberg, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna

2020-05-28

Riksdagens protokoll 2019/20:127 (pdf, 217 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:126

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:126 Onsdagen den 27 maj Kl. 09.0014.52 16.0016.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 6 maj justerades. 2  Anmälan om granskningsrapport Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in

2020-05-27

Riksdagens protokoll 2019/20:126 (pdf, 719 kB)

Motion 2019/20:3627 av Kristina Axén Olin och Gudrun Brunegård (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3627 av Kristina Axén Olin och Gudrun Brunegård M, KD med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast den 1 juli


Utskottsberedning: 2020/21:UbU3

Motion 2019/20:3627 av Kristina Axén Olin och Gudrun Brunegård (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3627 av Kristina Axén Olin och Gudrun Brunegård (M, KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skollagen när det gäller bestämmelser om


Utskottsberedning: 2020/21:UbU3

Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:125

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:125 Tisdagen den 26 maj Kl. 13.0015.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 maj justerades. 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2020/21 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2020/21 skulle

2020-05-26

Riksdagens protokoll 2019/20:125 (pdf, 318 kB)

Motion 2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. SD Med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rektorernas möjlighet att bevilja ledighet utan


Utskottsberedning: 2020/21:UbU3

Motion 2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning av lagstiftningen


Utskottsberedning: 2020/21:UbU3

Motion 2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. C Med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa Riksrevisionens rekommendationer


Utskottsberedning: 2020/21:UbU3

Motion 2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3625 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3625 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU60
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3625 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:3625 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU60
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3620 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3620 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU60
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2019/20:3620 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3620 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 103 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:124

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:124 Måndagen den 25 maj Kl. 11.0011.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 28 maj kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse

2020-05-25

Riksdagens protokoll 2019/20:124 (pdf, 152 kB)

Motion 2019/20:3619 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3619 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av framst. 2019/20:RB5 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksbankens framställning 2019/20:RB5. Motivering Riksbanken föreslår i denna framställning


Utskottsberedning: 2019/20:FiU57

Motion 2019/20:3619 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3619 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:123

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:123 Onsdagen den 20 maj Kl. 14.0014.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp respektive

2020-05-20

Riksdagens protokoll 2019/20:123 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:122

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:122 Tisdagen den 19 maj Kl. 09.0009.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2730 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Sanne Lennström S återtagit sin

2020-05-19

Riksdagens protokoll 2019/20:122 (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera de tillfälliga bestämmelser som


Utskottsberedning: 2019/20:FiU59
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)