Dokument & lagar (56 643 träffar)

Kammarens talarlista 2021-04-21

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 21 april 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets

2021-04-21

Kammarens talarlista 2021-04-21 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-04-21 (pdf, 113 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-24

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 24 mars 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU35 Godkännande

2021-03-24

Kammarens talarlista 2021-03-24 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-03-24 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-17

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 17 mars 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Justitieutskottets betänkande JuU19

2021-03-17

Kammarens talarlista 2021-03-17 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-03-17 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-16

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 16 mars 2021 Kl. 13.00 Särskild debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Särskild debatt om gränshinder

2021-03-16

Kammarens talarlista 2021-03-16 (docx, 41 kB) Kammarens talarlista 2021-03-16 (pdf, 115 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-10

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 10 mars 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU39 Uppskjuten

2021-03-10

Kammarens talarlista 2021-03-10 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-03-10 (pdf, 120 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-05

Fredagen den 5 mars 2021 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar Nr 1 Särskild debatt om Sveriges elförsörjning På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om Sveriges elförsörjning. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar

2021-03-05

Kammarens talarlista 2021-03-05 (docx, 41 kB) Kammarens talarlista 2021-03-05 (pdf, 113 kB)

Föredragningslista 2020/21:89

Föredragningslista 2020/21:89 Fredagen den 5 mars 2021 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar 1 Särskild debatt om Sveriges elförsörjning Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 12 februari  Avsägelser 3 Christian Carlsson KD som suppleant i utbildningsutskottet

2021-03-05

Föredragningslista 2020/21:89 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:89 (pdf, 131 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-04

Torsdagen den 4 mars 2021 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Skatteutskottets utlåtande SkU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av vissa befogenheter i mervärdesskattedirektivet 0.00 0.00 18 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2021-03-04

Kammarens talarlista 2021-03-04 (docx, 34 kB) Kammarens talarlista 2021-03-04 (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:217

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:217 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU6 Strategi för den arktiska regionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:217 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:217 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:216

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:216 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9 Äldrefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 14 under punkt 10, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:216 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:216 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:218

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:218 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag

2021-03-04

Riksdagsskrivelse 2020/21:218 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:218 (pdf, 50 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:88

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:88 Torsdagen den 4 mars Kl. 12.0017.38 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av

2021-03-04

Riksdagens protokoll 2020/21:88 (pdf, 653 kB)

Föredragningslista 2020/21:88

Föredragningslista 2020/21:88 Torsdagen den 4 mars 2021 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 11 februari Anmälan om ersättare 2 Daniel Färm S som ersättare fr.o.m. den 10 maj t.o.m. den 31 maj under Alexandra

2021-03-04

Föredragningslista 2020/21:88 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2020/21:88 (pdf, 141 kB)

Kammarens talarlista 2021-03-03

Onsdagen den 3 mars 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 15.00 Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 35 Justitieutskottets betänkande JuU18 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019 0.00 0.00 36 Miljö- och jordbruksutskottets

2021-03-03

Kammarens talarlista 2021-03-03 (docx, 46 kB) Kammarens talarlista 2021-03-03 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:212

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:212 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU9 Möjlighet till betyg från årskurs 4 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:212 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:212 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:211

Riksdagsskrivelse 2020/21:211 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU21 Språkplikt deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare sfi för rätt till försörjningsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:211 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:211 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:210

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:210 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU28 Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:210 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:210 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:207

Riksdagsskrivelse 2020/21:207 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:207 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:207 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:206

Riksdagsskrivelse 2020/21:206 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonusmalus-systemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2021 Andreas Norlén Claes

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:206 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:206 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:209

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:209 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU7 Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten får jag anmäla att riksdagen denna dag

2021-03-03

Riksdagsskrivelse 2020/21:209 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:209 (pdf, 51 kB)