Dokument & lagar (56 200 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:330

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:330 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:330 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:330 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:327

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:327 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU11 Strategisk exportkontroll 2019 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:327 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:327 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:336

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:336 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU17 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:336 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:336 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:335

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:335 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU15 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:335 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:335 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:338

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:338 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU20 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:338 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:338 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:337

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:337 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU19 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:337 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:337 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:334

Riksdagsskrivelse konvertering

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:333

Riksdagsskrivelse 2019/20:333 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:333 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:333 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:347

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:347 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU57 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:347 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:347 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:346

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:346 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU50 Ny associationsrätt för medlemsbanker får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:346 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:346 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:345

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:345 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU46 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:345 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:345 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:344

Riksdagsskrivelse 2019/20:344 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU45 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 20152019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:344 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:344 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:343

Riksdagsskrivelse 2019/20:343 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU44 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:343 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:343 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:342

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:342 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU41 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:342 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:342 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:341

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:341 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 20172019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:341 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:341 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:339

Riksdagsskrivelse 2019/20:339 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:339 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:339 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:328

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:328 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU21 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:328 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:328 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:329

Riksdagsskrivelse 2019/20:329 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU14 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-16

Riksdagsskrivelse 2019/20:329 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:329 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:140

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:140 Tisdagen den 16 juni Kl. 11.0015.53 18.0019.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden

2020-06-16

Riksdagens protokoll 2019/20:140 (pdf, 638 kB)

Föredragningslista 2019/20:140

Föredragningslista 2019/20:140 Tisdagen den 16 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 15.00 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 26 maj Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 2 2019/20:40 Tisdagen den 2 juni

2020-06-16

Föredragningslista 2019/20:140 (docx, 43 kB) Föredragningslista 2019/20:140 (pdf, 151 kB)