Dokument & lagar (56 200 träffar)

Talarlista 2019/20:20200615

Måndagen den 15 juni 2020 Kl. 09.30 Bordläggning 11.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Utrikesutskottets betänkande UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete 1 Aron Emilsson SD 8 2 Linda Modig C 8 3 Lorena Delgado Varas V 8 4 Pyry Niemi S 8 5 Hans Wallmark M 10 6 Lars Adaktusson KD 8 7

2020-06-15

Talarlista 2019/20:20200615 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200615 (pdf, 125 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:139

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:139 Måndagen den 15 juni Kl. 09.3009.31 11.0019.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 maj justerades. 2  Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Talmannen meddelade

2020-06-15

Riksdagens protokoll 2019/20:139 (pdf, 820 kB)

Föredragningslista 2019/20:139

Föredragningslista 2019/20:139 Måndagen den 15 juni 2020 Kl. 09.30 Bordläggning 11.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 25 maj Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2 Tisdagen den 23 juni kl. 13.00 Ärenden

2020-06-15

Föredragningslista 2019/20:139 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:139 (pdf, 133 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:138

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:138 Fredagen den 12 juni Kl. 09.0010.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Cecilia Engström KD skulle tjänstgöra som ersättare för Michael Anefur KD under tiden för hans ledighet den 16 juni30 augusti

2020-06-12

Riksdagens protokoll 2019/20:138 (pdf, 288 kB)

Föredragningslista 2019/20:138

Föredragningslista 2019/20:138 Fredagen den 12 juni 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om ersättare 1 Cecilia Engström KD som ersättare fr.o.m. den 16 juni t.o.m. den 30 augusti under Michael Anefurs KD ledighet 2 Malin Höglund M som ersättare fr.o.m. den 31 augusti 2020 t.o.m. den 1 februari 2021 under

2020-06-12

Föredragningslista 2019/20:138 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2019/20:138 (pdf, 126 kB)

Talarlista 2019/20:20200611

Torsdagen den 11 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 1 Hanna Gunnarsson V 8 2 Kenneth G Forslund S 8 3 Hans Wallmark

2020-06-11

Talarlista 2019/20:20200611 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200611 (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:326

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:326 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-11

Riksdagsskrivelse 2019/20:326 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:326 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:325

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:325 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-11

Riksdagsskrivelse 2019/20:325 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:325 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:324

Riksdagsskrivelse 2019/20:324 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-11

Riksdagsskrivelse 2019/20:324 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:324 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:137

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:137 Torsdagen den 11 juni Kl. 11.0018.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-06-11

Riksdagens protokoll 2019/20:137 (pdf, 864 kB)

Föredragningslista 2019/20:137

Föredragningslista 2019/20:137 Torsdagen den 11 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Anmälan om ny riksdagsledamot 1 Thomas Strand S som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2019/20:415 av Markus Wiechel SD Sverige under covid-19

2020-06-11

Föredragningslista 2019/20:137 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2019/20:137 (pdf, 130 kB)

Talarlista 2019/20:20200610

Onsdagen den 10 juni 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till ett anförande på längst 5

2020-06-10

Talarlista 2019/20:20200610 (docx, 43 kB) Talarlista 2019/20:20200610 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:323

Riksdagsskrivelse 2019/20:323 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU14 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:323 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:323 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:311

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:311 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU18 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:311 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:311 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:310

Riksdagsskrivelse 2019/20:310 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:310 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:310 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:309

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:309 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:309 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:309 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:313

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:313 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:313 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:313 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:312

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:312 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU18 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:312 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:312 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:314

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:314 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU16 En samlad politik för klimatet klimatpolitisk handlingsplan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:314 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:314 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:320

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:320 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU19 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:320 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:320 (pdf, 49 kB)