Dokument & lagar (56 200 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:319

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:319 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU18 Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet under 2019, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:319 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:319 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:318

Riksdagsskrivelse 2019/20:318 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU23 Riksrevisionens rapport om valförfarandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:318 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:318 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:317

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:317 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:317 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:317 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:316

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:316 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:316 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:316 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:315

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:315 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU16 Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:315 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:315 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:322

Riksdagsskrivelse 2019/20:322 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU36 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:322 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:322 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:321

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:321 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU35 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:321 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:321 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:308

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:308 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:308 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:308 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:307

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:307 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:307 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:307 (pdf, 50 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:136

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:136 Onsdagen den 10 juni Kl. 09.0015.29 16.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman Dagens partiledardebatt inleds i en stund när hela Sverige och omvärlden väntar på att åklagare och polis

2020-06-10

Riksdagens protokoll 2019/20:136 (pdf, 827 kB)

Föredragningslista 2019/20:136

Föredragningslista 2019/20:136 Onsdagen den 10 juni 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1 Partiledardebatt Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 maj Ärenden för bordläggning Reservationer Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

2020-06-10

Föredragningslista 2019/20:136 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2019/20:136 (pdf, 138 kB)

Talarlista 2019/20:20200609

Tisdagen den 9 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Socialutskottets betänkande SoU17 Förbättrade möjligheter till bilstöd 1 Ann-Christine From Utterstedt SD 6 2 Pia Steensland KD 6 3 Bengt Eliasson L 6 4 Dag Larsson S 6 5 Johan

2020-06-09

Talarlista 2019/20:20200609 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200609 (pdf, 122 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:135

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument COM2020 233 till miljö- och jordbruksutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 juli. COM2020 450 till näringsutskottet

2020-06-09

Riksdagens protokoll 2019/20:135 (pdf, 558 kB)

Föredragningslista 2019/20:135

Föredragningslista 2019/20:135 Tisdagen den 9 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 maj Ärenden för hänvisning till utskott Förslag EU-dokument 2 COM2020 233 Förslag till Europaparlamentets

2020-06-09

Föredragningslista 2019/20:135 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:135 (pdf, 128 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:134

1  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Nermina Mizimovic S skulle tjänstgöra som ersättare för Tomas Kronståhl S under tiden för hans ledighet den 8 september1 december. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Linda Lindberg SD avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.

2020-06-08

Riksdagens protokoll 2019/20:134 (pdf, 287 kB)

Föredragningslista 2019/20:134

Föredragningslista 2019/20:134 Måndagen den 8 juni 2020 Kl. 11.00 Interpellationssvar Anmälan om ersättare 1 Nermina Mizimovic S som ersättare fr.o.m. den 8 september t.o.m. den 1 december under Tomas Kronståhls S ledighet Avsägelse 2 Linda Lindberg SD som suppleant i socialförsäkringsutskottet Anmälan om kompletteringsval

2020-06-08

Föredragningslista 2019/20:134 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2019/20:134 (pdf, 108 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:133

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2019/20:172 till socialutskottet EU-dokument COM2020 220 till försvarsutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 30 juli. COM2020 223 och COM2020 405 till socialutskottet Åttaveckorsfristen

2020-06-05

Riksdagens protokoll 2019/20:133 (pdf, 182 kB)

Föredragningslista 2019/20:133

Föredragningslista 2019/20:133 Fredagen den 5 juni 2020 Kl. 09.00 Interpellationssvar Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 1 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition Motionstiden utgår den

2020-06-05

Föredragningslista 2019/20:133 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2019/20:133 (pdf, 124 kB)

Talarlista 2019/20:20200604

Torsdagen den 4 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Trafikutskottets betänkande TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter 1 Thomas Morell SD 8 2 Magnus Jacobsson KD 4 3 Denis Begic S 6 0.18 0.18

2020-06-04

Talarlista 2019/20:20200604 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200604 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:306

Riksdagsskrivelse 2019/20:306 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-04

Riksdagsskrivelse 2019/20:306 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:306 (pdf, 50 kB)