Dokument & lagar (56 200 träffar)

Riksdagens protokoll 2019/20:131

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare för statsråd Talmannen anmälde att Inga-Lill Sjöblom S skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi S under tiden för Gustaf Lantz S ledighet den 24 augusti15 december. 3  Ärende för hänvisning till utskott Följande

2020-06-03

Riksdagens protokoll 2019/20:131 (pdf, 741 kB)

Föredragningslista 2019/20:131

Föredragningslista 2019/20:131 Onsdagen den 3 juni 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 maj Anmälan om ersättare för statsråd 2 Inga-Lill Sjöblom S som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi S fr.o.m. den 24 augusti t.o.m.

2020-06-03

Föredragningslista 2019/20:131 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:131 (pdf, 139 kB)

Talarlista 2019/20:20200602

Tisdagen den 2 juni 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Socialutskottets betänkande SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 1 Ann-Christine From Utterstedt

2020-06-02

Talarlista 2019/20:20200602 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200602 (pdf, 103 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:130

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2019/20:37 för torsdagen den 14 maj från trafikutskottet och prot. 2019/20:52 för

2020-06-02

Riksdagens protokoll 2019/20:130 (pdf, 302 kB)

Föredragningslista 2019/20:130

Föredragningslista 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 12 maj Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 2 2019/20:37 Torsdagen den 14

2020-06-02

Föredragningslista 2019/20:130 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:130 (pdf, 127 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:129

1  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 4 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2019/20:24 för tisdagen 26

2020-06-01

Riksdagens protokoll 2019/20:129 (pdf, 193 kB)

Föredragningslista 2019/20:129

Föredragningslista 2019/20:129 Måndagen den 1 juni 2020 Kl. 11.00 Interpellationssvar Meddelande om frågestund 1 Torsdagen den 4 juni kl. 14.00 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 2 2019/20:24 Tisdagen 26 maj SkU 3 2019/20:40 Torsdagen den 28 maj MJU Anmälan om faktapromemoria 4 2019/20:FPM39

2020-06-01

Föredragningslista 2019/20:129 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2019/20:129 (pdf, 129 kB)

Talarlista 2019/20:20200529

Fredagen den 29 maj 2020 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar Nr 1 Särskild debatt På begäran av Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet anordnas en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

2020-05-29

Talarlista 2019/20:20200529 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200529 (pdf, 114 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:128

1  Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Anf. 1  Socialminister LENA HALLENGREN SFru talman Det här är en debatt i en historisk tid. Det sker i en tid av kris, när äldreomsorgen uppmärksammas eftersom vi har tvingats se hur många som har smittats av covid-19 och fler också har avlidit

2020-05-29

Riksdagens protokoll 2019/20:128 (pdf, 278 kB)

Föredragningslista 2019/20:128

Föredragningslista 2019/20:128 Fredagen den 29 maj 2020 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar 1 Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Avsägelse 2 Peter Persson S som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september Anmälan om granskningsrapport Ansvarigt utskott 3

2020-05-29

Föredragningslista 2019/20:128 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2019/20:128 (pdf, 124 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:127

1  Frågestund Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Mikael Damberg, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller

2020-05-28

Riksdagens protokoll 2019/20:127 (pdf, 232 kB)

Föredragningslista 2019/20:127

Föredragningslista 2019/20:127 Torsdagen den 28 maj 2020 Kl. 14.00 Frågestund Frågestund 1 Frågor besvaras av: Statsrådet Mikael Damberg S Utrikesminister Ann Linde S Utbildningsminister Anna Ekström S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 maj

2020-05-28

Föredragningslista 2019/20:127 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2019/20:127 (pdf, 73 kB)

Talarlista 2019/20:20200527

Onsdagen den 27 maj 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets betänkande FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning

2020-05-27

Talarlista 2019/20:20200527 (docx, 36 kB) Talarlista 2019/20:20200527 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:284

Riksdagsskrivelse 2019/20:284 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU19 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:284 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:284 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:286

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:286 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU17 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:286 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:286 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:269

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:269 Europarådets svenska delegation Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU8 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:269 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:269 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:268

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:268 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU8 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:268 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:268 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:281

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:281 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:281 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:281 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:280

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:280 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU16 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:280 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:280 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:275

Riksdagsskrivelse 2019/20:275 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:275 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:275 (pdf, 50 kB)