Dokument & lagar (56 200 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:270

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:270 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:270 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:270 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:285

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:285 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU23 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:285 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:285 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:288

Riksdagsskrivelse 2019/20:288 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU17 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:288 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:288 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:287

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:287 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU16 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:287 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:287 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:274

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:274 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:274 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:274 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:273

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:273 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:273 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:273 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:272

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:272 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:272 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:272 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:279

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:279 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:279 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:279 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:278

Riksdagsskrivelse 2019/20:278 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:278 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:278 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:277

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:277 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:277 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:277 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:276

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:276 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:276 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:276 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:271

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:271 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:271 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:271 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:283

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:283 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU20 Några fastighetsrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:283 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:283 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:282

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:282 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU12 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2020-05-27

Riksdagsskrivelse 2019/20:282 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:282 (pdf, 50 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:126

1  Justering av protokoll Protokollet för den 6 maj justerades. 2  Anmälan om granskningsrapport Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet: RiR 2020:13 Stöd och matchning ett valfrihetssystem för arbetssökande 3  Ärenden

2020-05-27

Riksdagens protokoll 2019/20:126 (pdf, 805 kB)

Föredragningslista 2019/20:126

Föredragningslista 2019/20:126 Onsdagen den 27 maj 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 6 maj Anmälan om granskningsrapport Ansvarigt utskott 2 RiR 2020:13 Stöd och matchning ett valfrihetssystem för arbetssökande AU Ärenden

2020-05-27

Föredragningslista 2019/20:126 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2019/20:126 (pdf, 144 kB)

Talarlista 2019/20:20200526

Tisdagen den 26 maj 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Finansutskottets betänkande FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud 0.00 0.00 13 Justitieutskottets betänkande JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 1 Louise Meijer M 8

2020-05-26

Talarlista 2019/20:20200526 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200526 (pdf, 118 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:125

1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 maj justerades. 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2020/21 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2020/21 skulle inledas tisdagen den 8 september. 3  Ärenden för bordläggning Följande dokument anmäldes och bordlades: Trafikutskottets betänkanden

2020-05-26

Riksdagens protokoll 2019/20:125 (pdf, 352 kB)

Föredragningslista 2019/20:125

Föredragningslista 2019/20:125 Tisdagen den 26 maj 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 5 maj Fastställande av dag för riksmötets start 2020/21 2 Tisdagen den 8 september Ärenden för bordläggning Reservationer

2020-05-26

Föredragningslista 2019/20:125 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2019/20:125 (pdf, 108 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:124

1  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 28 maj kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2019/20:402 Till riksdagen Interpellation 2019/20:402 Klimatkrav på flyget av Jens Holm V Interpellationen

2020-05-25

Riksdagens protokoll 2019/20:124 (pdf, 160 kB)