Dokument & lagar (763 träffar)

Föredragningslista 2006/07:116

2006/07:116 Onsdagen den 30 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 maj Utökning av antalet suppleanter Från 22 till 23 i konstitutionsutskottet Val av extra suppleant Val av extra suppleant i konstitutionsutskottet Valberedningen föreslår

2007-05-30

Föredragningslista 2006/07:116 (doc, 98 kB) Föredragningslista 2006/07:116 (pdf, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:115

Riksdagens protokoll 2006/07:115 Tisdagen den 29 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:545 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:545 Tvärstopp för

2007-05-29

Riksdagens protokoll 2006/07:115 (pdf, 951 kB)

Föredragningslista 2006/07:115

2006/07:115 Tisdagen den 29 maj 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 23 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:545 av Bosse Ringholm s Tvärstopp för nya hyreslägenheter 2006/07:550 av Peter

2007-05-29

Föredragningslista 2006/07:115 (doc, 94 kB) Föredragningslista 2006/07:115 (pdf, 23 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:114

Riksdagens protokoll 2006/07:114 Måndagen den 28 maj Kl. 13:00 14:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 21 och 22 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 31 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildningsminister Lars Leijonborg

2007-05-28

Riksdagens protokoll 2006/07:114 (pdf, 493 kB)

Föredragningslista 2006/07:114

2006/07:114 Måndagen den 28 maj 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 21 och tisdagen den 22 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 31 maj Frågor besvaras av utbildningsminister Lars Leijonborg fpstatsrådet Mats Odell kdstatsrådet Jan Björklund fpstatsrådet Gunilla Carlsson m

2007-05-28

Föredragningslista 2006/07:114 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2006/07:114 (pdf, 22 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:113

Riksdagens protokoll 2006/07:113 Fredagen den 25 maj Kl. 09:00 10:11 1 Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Christopher Ödmann som suppleant i justitieutskottet under Mehmet Kaplans ledighet. Tredje vice talmannen förklarade

2007-05-25

Riksdagens protokoll 2006/07:113 (pdf, 442 kB)

Föredragningslista 2006/07:113

2006/07:113 Fredagen den 25 maj 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om kompletteringsval Christopher Ödmann mp som suppleant i justitieutskottet under Mehmet Kaplans mp ledighet fr.o.m. den 28 maj t.o.m. den 8 juli Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:515 av Peter Eriksson mp Oljebolagens

2007-05-25

Föredragningslista 2006/07:113 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2006/07:113 (pdf, 20 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:176

Riksdagsskrivelse 2006/07:176 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 18:01:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:176 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:175

Riksdagsskrivelse 2006/07:175 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 18:01:30

Riksdagsskrivelse 2006/07:175 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:174

Riksdagsskrivelse 2006/07:174 Riksrevisorerna 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson

2007-05-24 18:01:28

Riksdagsskrivelse 2006/07:174 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:173

Riksdagsskrivelse 2006/07:173 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson

2007-05-24 18:01:25

Riksdagsskrivelse 2006/07:173 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:172

Riksdagsskrivelse 2006/07:172 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman

2007-05-24 17:56:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:172 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:171

Riksdagsskrivelse 2006/07:171 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:41

Riksdagsskrivelse 2006/07:171 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:170

Riksdagsskrivelse 2006/07:170 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU18 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:170 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:169

Riksdagsskrivelse 2006/07:169 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:169 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:168

Riksdagsskrivelse 2006/07:168 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU7 Justering av Studsviksavgiften m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:168 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:167

Riksdagsskrivelse 2006/07:167 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:33

Riksdagsskrivelse 2006/07:167 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070524

Torsdagen den 24 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Votering kl. 12.00 UU12, FöU7, FöU8 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Konstitutionsutskottets betänkande KU18 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis 9 Konstitutionsutskottets

2007-05-24

Talarlista 2006/07:20070524 (doc, 144 kB) Talarlista 2006/07:20070524 (pdf, 27 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:112

Riksdagens protokoll 2006/07:112 Torsdagen den 24 maj Kl. 12:00 19:22 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:508 Till riksdagen Interpellation 2006/07:508 Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket av Torbjörn Björlund v Interpellationen

2007-05-24

Riksdagens protokoll 2006/07:112 (pdf, 1287 kB)

Föredragningslista 2006/07:112

2006/07:112 Torsdagen den 24 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:508 av Torbjörn Björlund v Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket 2006/07:510 av Josefin Brink v Situationen för deltidsarbetslösa

2007-05-24

Föredragningslista 2006/07:112 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2006/07:112 (pdf, 21 kB)