Dokument & lagar (644 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:251

Riksdagsskrivelse 2015/16:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU26 Elektroniskt kungörande av författningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:251 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:251 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:257

Riksdagsskrivelse 2015/16:257 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:257 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:257 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:248 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:248 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:247

Riksdagsskrivelse 2015/16:247 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:247 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:247 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:252

Riksdagsskrivelse 2015/16:252 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU32 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:252 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:252 (pdf, 52 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:111

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Mia Sydow Mölleby V avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Hans Linde som suppleant i justitieutskottet. Talmannen förklarade vald till suppleant

2016-05-25

Riksdagens protokoll 2015/16:111 (pdf, 1108 kB)

Föredragningslista 2015/16:111

Föredragningslista 2015/16:111 Onsdagen den 25 maj 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Avsägelse 1 Mia Sydow Mölleby V som suppleant i justitieutskottet Anmälan om kompletteringsval 2 Hans Linde V som suppleant i justitieutskottet Utökning av antalet suppleanter 3 Från 27 till 28 i kulturutskottet

2016-05-25

Föredragningslista 2015/16:111 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2015/16:111 (pdf, 132 kB)

Talarlista 2015/16:20160524

Tisdagen den 24 maj 2016 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta

2016-05-24

Talarlista 2015/16:20160524 (docx, 37 kB) Talarlista 2015/16:20160524 (pdf, 97 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:110

1  Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet Anf. 1  JONAS SJÖSTEDT VAktuell debatt om Vattenfalls brunkols-verksamhet och klimatet Fru talman Förra året stod jag vid kanten på det gigantiska dagbrottet Welzow-Süd i sydöstra Tyskland. Det är ett av de dagbrott där Vattenfall bryter sitt tyska kol.

2016-05-24

Riksdagens protokoll 2015/16:110 (pdf, 975 kB)

Föredragningslista 2015/16:110

Föredragningslista 2015/16:110 Tisdagen den 24 maj 2016 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 1 Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2015/16:627 av Aron Emilsson SD Situationen för svenska

2016-05-24

Föredragningslista 2015/16:110 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2015/16:110 (pdf, 112 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:109

1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Roland Utbult KD skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 23 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Eva Wallin KD3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2016-05-20

Riksdagens protokoll 2015/16:109 (pdf, 379 kB)

Föredragningslista 2015/16:109

Föredragningslista 2015/16:109 Fredagen den 20 maj 2016 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 29 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Roland Utbult KD fr.o.m. den 23 maj Därmed upphör Eva Wallins KD uppdrag som ersättare Anmälan

2016-05-20

Föredragningslista 2015/16:109 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2015/16:109 (pdf, 90 kB)

Talarlista 2015/16:20160519

Torsdagen den 19 maj 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Trafikutskottets betänkande TU19 It-politiska frågor 1 Erik Ottoson M 8 2 Jimmy Ståhl SD 6 3 Anders Åkesson C 6 4 Emma Wallrup V 6 5 Christina Örnebjär L 6 6 Robert Halef KD 6 7

2016-05-19

Talarlista 2015/16:20160519 (docx, 34 kB) Talarlista 2015/16:20160519 (pdf, 102 kB)

Riksdagens protokoll 2015/16:108

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2015/16:602 Till riksdagen Interpellation 2015/16:602 Regeringens bostadsprioritering av Roger Hedlund SD Interpellationen kommer inte att kunna besvaras

2016-05-19

Riksdagens protokoll 2015/16:108 (pdf, 743 kB)

Föredragningslista 2015/16:108

Föredragningslista 2015/16:108 Torsdagen den 19 maj 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 28 april Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2015/16:602 av Roger Hedlund SD Regeringens bostadsprioritering

2016-05-19

Föredragningslista 2015/16:108 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2015/16:108 (pdf, 111 kB)

Talarlista 2015/16:20160518

Onsdagen den 18 maj 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 18 Civilutskottets betänkande CU19 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt 1 Caroline Szyber KD 8 2 Jessika Roswall M 8 3 Mikael Eskilandersson SD 8 4 Ola Johansson C 10

2016-05-18

Talarlista 2015/16:20160518 (docx, 35 kB) Talarlista 2015/16:20160518 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:245

Riksdagsskrivelse 2015/16:245 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:245 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:245 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:244

Riksdagsskrivelse 2015/16:244 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU12 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:244 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:244 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:243

Riksdagsskrivelse 2015/16:243 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU11 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:243 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:243 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:231

Riksdagsskrivelse 2015/16:231 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:231 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:231 (pdf, 53 kB)