Dokument & lagar (46 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:165

Riksdagsskrivelse 2012/13:165 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU5 Nordisk konvention om social trygghet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:165 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:114

Riksdagsskrivelse 2012/13:114 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:114 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:100

Riksdagsskrivelse 2012/13:100 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:100 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:79

Riksdagsskrivelse 2012/13:79 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU4 Vissa internationella socialavgiftsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:79 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:78

Riksdagsskrivelse 2012/13:78 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU3 Vissa frågor om underhållsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:78 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:2

Riksdagsskrivelse 2012/13:2 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU16 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 september 2012 Per Westerberg Claes

2012-09-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:2 (pdf, 83 kB)