Dokument & lagar (339 träffar)

Riksdagsskrivelse 2019/20:320

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:320 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU19 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:320 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:320 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:319

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:319 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU18 Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet under 2019, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:319 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:319 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:318

Riksdagsskrivelse 2019/20:318 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU23 Riksrevisionens rapport om valförfarandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:318 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:318 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:317

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:317 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:317 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:317 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:316

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:316 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:316 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:316 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:315

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:315 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU16 Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2020 Andreas Norlén Claes

2020-06-10

Riksdagsskrivelse 2019/20:315 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:315 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:247

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:247 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet får jag anmäla att riksdagen denna dag

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:247 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:247 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:246

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:246 Valprövningsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:246 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:246 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:245

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:245 Statsrådsarvodesnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:245 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:245 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:244

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:244 Riksdagens överklagandenämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:244 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:244 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:243

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:243 Riksdagens arvodesnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:243 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:243 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:242

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:242 Riksdagens ansvarsnämnd Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:242 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:242 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:241

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:241 Partibidragsnämnden Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:241 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:241 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:240

Riksdagsskrivelse 2019/20:240 Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:240 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:240 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:239

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:239 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:239 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:239 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:238

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:238 Riksrevisionen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:238 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:238 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:237

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:237 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU13 Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 maj 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-05-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:237 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:237 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:162

Riksdagsskrivelse 2019/20:162 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 februari 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:162 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:162 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:161

Riksdagsskrivelse 2019/20:161 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 februari 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:161 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:161 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:160

Riksdagsskrivelse 2019/20:160 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 februari 2020 Andreas Norlén Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse 2019/20:161 till Justitiedepartementet Riksdagsskrivelse 2019/20:162 till

2020-02-19

Riksdagsskrivelse 2019/20:160 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:160 (pdf, 50 kB)