Dokument & lagar (774 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:209

Riksdagsskrivelse 2006/07:209 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU22 Statens upplåning och skuldförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-14 17:37:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:209 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:208

Riksdagsskrivelse 2006/07:208 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att lagförslagen under punkt 2 hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning av om 2 kap.

2007-06-14 15:36:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:208 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:207

Riksdagsskrivelse 2006/07:207 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-14 15:31:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:207 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:206

Riksdagsskrivelse 2006/07:206 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU16 Tävling med hästdjur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-14 15:31:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:206 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:205

Riksdagsskrivelse 2006/07:205 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-14 15:31:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:205 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:204

Riksdagsskrivelse 2006/07:204 Nordiska rådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:203 till

2007-06-14 15:31:29

Riksdagsskrivelse 2006/07:204 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:203

Riksdagsskrivelse 2006/07:203 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2007 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:204 till Nordiska rådets svenska

2007-06-14 15:31:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:203 (doc, 27 kB)

Talarlista 2006/07:20070614

Torsdagen den 14 juni 2007 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Votering kl. 10.00 UU3, TU16, MJU16, MJU17, FöU10 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Finansutskottets betänkande FiU27 Utvärdering av penningpolitiken Lars Elinderson m 3 Ulla Andersson v 10

2007-06-14

Talarlista 2006/07:20070614 (doc, 152 kB) Talarlista 2006/07:20070614 (pdf, 27 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:126

Riksdagens protokoll 2006/07:126 Torsdagen den 14 juni Kl. 10:00 21:09 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anna Lilliehöök m avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2007-06-14

Riksdagens protokoll 2006/07:126 (pdf, 1743 kB)

Föredragningslista 2006/07:126

2006/07:126 Torsdagen den 14 juni 2007 Kl. 10.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 8 juni Avsägelse Anna Lilliehöök m som suppleant i utrikesutskottet Anmälan om kompletteringsval Björn Hamilton m som suppleant i utrikesutskottet

2007-06-14

Föredragningslista 2006/07:126 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2006/07:126 (pdf, 25 kB)

Talarlista 2006/07:20070613

Onsdagen den 13 juni 2007 Kl. 09.00 Partiledardebatt 16.00 Arbetsplenum ingen votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst 10 minuter. Statsministern inleder, därefter partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri replikrätt för de anmälda talarna, partierna

2007-06-13

Talarlista 2006/07:20070613 (doc, 89 kB) Talarlista 2006/07:20070613 (pdf, 22 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:125

Riksdagens protokoll 2006/07:125 Onsdagen den 13 juni Kl. 09:00 19:36 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Ärade ledamöter Dagens debatt går i förändringens tecken. Sverige har fått en regering som gör vad den sade att den skulle göra och som dessutom får mycket gjort bara det är

2007-06-13

Riksdagens protokoll 2006/07:125 (pdf, 1204 kB)

Föredragningslista 2006/07:125

2006/07:125 Onsdagen den 13 juni 2007 Kl. 09.00 Partiledardebatt 16.00 Arbetsplenum ingen votering Partiledardebatt Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 juni Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:605 av Bodil Ceballos mp Sveriges möjligheter att bevilja flyktingar

2007-06-13

Föredragningslista 2006/07:125 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2006/07:125 (pdf, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:124

Riksdagens protokoll 2006/07:124 Tisdagen den 12 juni Kl. 11:00 19:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:582 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:582 Respekt för

2007-06-12

Riksdagens protokoll 2006/07:124 (pdf, 1187 kB)

Föredragningslista 2006/07:124

2006/07:124 Tisdagen den 12 juni 2007 Kl. 11.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet tisdagen den 5 juni Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:582 av Alf Svensson kd Respekt för fri- och rättigheter 2006/07:594 av Carina

2007-06-12

Föredragningslista 2006/07:124 (doc, 97 kB) Föredragningslista 2006/07:124 (pdf, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:190

Riksdagsskrivelse 2006/07:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU29 Nya nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-11 14:21:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:190 (doc, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:123

Riksdagens protokoll 2006/07:123 Måndagen den 11 juni Kl. 10:00 13:48 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Socialminister Göran Hägglund kdnäringsminister

2007-06-11

Riksdagens protokoll 2006/07:123 (pdf, 738 kB)

Föredragningslista 2006/07:123

2006/07:123 Måndagen den 11 juni 2007 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet måndagen den 4 juni Meddelande om frågestund Torsdagen den 14 juni Frågor besvaras av socialminister Göran Hägglund kdnäringsminister Maud Olofsson cjustitieminister Beatrice Ask mjordbruksminister Eskil Erlandsson c

2007-06-11

Föredragningslista 2006/07:123 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2006/07:123 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2006/07:20070608

Fredagen den 8 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Trafikutskottets betänkande TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. Christer Winbäck fp 3 Désirée Liljevall s 8 Peter Pedersen v 10 Lisbeth Grönfeldt Bergman m 10 0.31 0.31 15 Miljö- och jordbruksutskottets

2007-06-08

Talarlista 2006/07:20070608 (doc, 80 kB) Talarlista 2006/07:20070608 (pdf, 19 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:122

Riksdagens protokoll 2006/07:122 Fredagen den 8 juni Kl. 09:00 10:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Beslut om motionsrätt på skrivelse Skrivelse  2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006  Kammaren biföll talmannens förslag att motioner fick väckas på denna skrivelse.

2007-06-08

Riksdagens protokoll 2006/07:122 (pdf, 513 kB)