Dokument & lagar (774 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:119

Riksdagens protokoll 2006/07:119 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 18:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28 och 29 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Gunnar Sandberg s återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget

2007-06-04

Riksdagens protokoll 2006/07:119 (pdf, 677 kB)

Föredragningslista 2006/07:119

2006/07:119 Måndagen den 4 juni 2007 Kl. 15.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 28 och tisdag den 29 maj Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Gunnar Sandberg s fr.o.m. den 1 juni Därmed upphörde Stefan Wikéns s uppdrag som ersättare Avsägelse Jacob Johnson

2007-06-04

Föredragningslista 2006/07:119 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2006/07:119 (pdf, 22 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:187

Riksdagsskrivelse 2006/07:187 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU17 Informationskrav i noterade företag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Birgitta Sellén Ulf

2007-06-01 14:13:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:187 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:186

Riksdagsskrivelse 2006/07:186 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Birgitta Sellén Ulf

2007-06-01 14:13:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:186 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:185

Riksdagsskrivelse 2006/07:185 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Birgitta Sellén Ulf

2007-06-01 14:13:16

Riksdagsskrivelse 2006/07:185 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:184

Riksdagsskrivelse 2006/07:184 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU14 Vissa skolfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-01 14:13:14

Riksdagsskrivelse 2006/07:184 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:183

Riksdagsskrivelse 2006/07:183 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU13 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-01 14:13:11

Riksdagsskrivelse 2006/07:183 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:182

Riksdagsskrivelse 2006/07:182 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU18 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-01 14:13:09

Riksdagsskrivelse 2006/07:182 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070601

Fredagen den 1 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Votering efter debattens slut CU27, CU28, CU29, CU31, UFöU3, FöU9 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Näringsutskottets betänkande NU12 Harmoniserad patenträtt Eva-Lena Jansson s 5 Bertil Kjellberg m 5 0.10

2007-06-01

Talarlista 2006/07:20070601 (doc, 99 kB) Talarlista 2006/07:20070601 (pdf, 21 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:118

Riksdagens protokoll 2006/07:118 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 13:02 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:548 Till riksdagen Interpellation 2006/07:548 Införselkvoter av alkohol av Egon Frid v Interpellationen kommer att besvaras

2007-06-01

Riksdagens protokoll 2006/07:118 (pdf, 899 kB)

Föredragningslista 2006/07:118

2006/07:118 Fredagen den 1 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:548 av Egon Frid v Införselkvoter av alkohol 2006/07:576 av Ulf Holm mp En parlamentarisk utredning om obligatorisk a-kassa 2006/07:586 av Ann-Christin Ahlberg s Jobb- och

2007-06-01

Föredragningslista 2006/07:118 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2006/07:118 (pdf, 23 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:181

Riksdagsskrivelse 2006/07:181 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU15 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per

2007-05-31 09:17:28

Riksdagsskrivelse 2006/07:181 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:180

Riksdagsskrivelse 2006/07:180 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:179 till

2007-05-31 09:17:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:180 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:179

Riksdagsskrivelse 2006/07:179 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:180 till Riksrevisionens

2007-05-31 09:17:23

Riksdagsskrivelse 2006/07:179 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:178

Riksdagsskrivelse 2006/07:178 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU17 En fristående kronofogdemyndighet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per

2007-05-31 09:17:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:178 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:177

Riksdagsskrivelse 2006/07:177 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per

2007-05-31 09:17:17

Riksdagsskrivelse 2006/07:177 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070531

Torsdagen den 31 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Votering kl. 12.00 SkU16, SkU18, UbU13, UbU14 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Catharina Elmsäter-Svärd

2007-05-31

Talarlista 2006/07:20070531 (doc, 139 kB) Talarlista 2006/07:20070531 (pdf, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:117

Riksdagens protokoll 2006/07:117 Torsdagen den 31 maj Kl. 12:00 19:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Magdalena Andersson m avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om fördröjda svar

2007-05-31

Riksdagens protokoll 2006/07:117 (pdf, 1283 kB)

Föredragningslista 2006/07:117

2006/07:117 Torsdagen den 31 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 25 maj Avsägelse Magdalena Andersson m som suppleant i EU-nämnden Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:570 av Nikos Papadopoulos

2007-05-31

Föredragningslista 2006/07:117 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2006/07:117 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2006/07:20070530

Onsdagen den 30 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 NU11, NU14, SkU17 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Hans Backman fp 3 Sven-Erik Österberg s 10 Josefin Brink

2007-05-30

Talarlista 2006/07:20070530 (doc, 182 kB) Talarlista 2006/07:20070530 (pdf, 30 kB)