Dokument & lagar (774 träffar)

Föredragningslista 2006/07:112

2006/07:112 Torsdagen den 24 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2006/07:508 av Torbjörn Björlund v Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket 2006/07:510 av Josefin Brink v Situationen för deltidsarbetslösa

2007-05-24

Föredragningslista 2006/07:112 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2006/07:112 (pdf, 21 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:166

Riksdagsskrivelse 2006/07:166 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:44

Riksdagsskrivelse 2006/07:166 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:165

Riksdagsskrivelse 2006/07:165 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU15 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:42

Riksdagsskrivelse 2006/07:165 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:164

Riksdagsskrivelse 2006/07:164 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU16 Sekretess vid forskningssamverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:41

Riksdagsskrivelse 2006/07:164 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:163

Riksdagsskrivelse 2006/07:163 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU15 Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:163 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:162

Riksdagsskrivelse 2006/07:162 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU12 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:161 till Riksbankens

2007-05-23 17:39:38

Riksdagsskrivelse 2006/07:162 (doc, 28 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:161

Riksdagsskrivelse 2006/07:161 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU12 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:162 till Riksrevisionens

2007-05-23 17:39:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:161 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:160

Riksdagsskrivelse 2006/07:160 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU26 Danmarksavtalet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:160 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:159

Riksdagsskrivelse 2006/07:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU24 Några aktiebolagsrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:33

Riksdagsskrivelse 2006/07:159 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:158

Riksdagsskrivelse 2006/07:158 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:158 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:157

Riksdagsskrivelse 2006/07:157 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU10 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:29

Riksdagsskrivelse 2006/07:157 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070523

Onsdagen den 23 maj 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 2 Allmän debattimme Debattregler Ett anförande får inte överstiga 3 minuter. Talmannen kan medge replik även från icke förhandsanmälda ledamöter och statsråd. Duellmetoden med två repliker om 1 respektive minut tillämpas

2007-05-23

Talarlista 2006/07:20070523 (doc, 182 kB) Talarlista 2006/07:20070523 (pdf, 33 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:111

Riksdagens protokoll 2006/07:111 Onsdagen den 23 maj Kl. 09:00 18:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 maj. 2 Allmän debattimme Vården Anf. 1 LARS-IVAR ERICSON cFru talman Jag vill ta upp en typ av sjukdomar som blir allt vanligare i dagens Sverige. Jag tänker på demenssjukdomarna. Varje

2007-05-23

Riksdagens protokoll 2006/07:111 (pdf, 1520 kB)

Föredragningslista 2006/07:111

2006/07:111 Onsdagen den 23 maj 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 16 maj Allmän debattimme Ansökan om ledighet, m.m. Mehmet Kaplan mp fr.o.m. den 28 maj t.o.m. den 8 juli Ersättare Christopher Ödmann mp Anmälan

2007-05-23

Föredragningslista 2006/07:111 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2006/07:111 (pdf, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:156

Riksdagsskrivelse 2006/07:156 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU25 Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-22 11:34:21

Riksdagsskrivelse 2006/07:156 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:155

Riksdagsskrivelse 2006/07:155 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU20 Folkbokföring av statsministerns familj får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-22 11:34:19

Riksdagsskrivelse 2006/07:155 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:154

Riksdagsskrivelse 2006/07:154 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU18 Riksrevisionens årsredovisning för 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-22 11:34:17

Riksdagsskrivelse 2006/07:154 (doc, 26 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:110

Riksdagens protokoll 2006/07:110 Tisdagen den 22 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Caroline Helmersson-Olsson

2007-05-22

Riksdagens protokoll 2006/07:110 (pdf, 809 kB)

Föredragningslista 2006/07:110

2006/07:110 Tisdagen den 22 maj 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet tisdagen den 15 maj Anmälan om kompletteringsval Caroline Helmersson-Olsson s som suppleant i socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet Magdalena

2007-05-22

Föredragningslista 2006/07:110 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2006/07:110 (pdf, 23 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:109

Riksdagens protokoll 2006/07:109 Måndagen den 21 maj Kl. 11:00 11:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 14 maj. 2 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Björn Hamilton m avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet, Anne-Marie Pålsson m som ledamot i näringsutskottet och

2007-05-21

Riksdagens protokoll 2006/07:109 (pdf, 414 kB)