Dokument & lagar (774 träffar)

Föredragningslista 2006/07:109

2006/07:109 Måndagen den 21 maj 2007 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena fredagen den 11 och måndagen den 14 maj Avsägelser Björn Hamilton m som ledamot i utrikesutskottet Anne-Marie Pålsson m som ledamot i näringsutskottet Magdalena Streijffert s som suppleant i utbildningsutskottet

2007-05-21

Föredragningslista 2006/07:109 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2006/07:109 (pdf, 21 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:153

Riksdagsskrivelse 2006/07:153 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU12 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-16 13:36:47

Riksdagsskrivelse 2006/07:153 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070516

Onsdagen den 16 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Finansutskottets betänkande FiU18 Riksrevisionens årsredovisning för 2006 9 Skatteutskottets betänkande SkU20 Folkbokföring av statsministerns familj 10 Civilutskottets betänkande CU25 Vissa frågor om trafikförsäkring

2007-05-16

Talarlista 2006/07:20070516 (doc, 120 kB) Talarlista 2006/07:20070516 (pdf, 23 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:108

Riksdagens protokoll 2006/07:108 Onsdagen den 16 maj Kl. 09:00 16:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 maj. 2 Meddelande om allmän debattimme Tredje vice talmannen meddelade att allmän debattimme skulle äga rum onsdagen den 23 maj efter voteringen kl. 9.00 Meddelandet hade delats ut till

2007-05-16

Riksdagens protokoll 2006/07:108 (pdf, 1205 kB)

Föredragningslista 2006/07:108

2006/07:108 Onsdagen den 16 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 10 maj Meddelande om allmän debattimme Onsdagen den 23 maj, efter voteringen kl. 09.00 Meddelande om inlämning av interpellationer Talmannen har fastställt att sista dag

2007-05-16

Föredragningslista 2006/07:108 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2006/07:108 (pdf, 21 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:107

Riksdagens protokoll 2006/07:107 Tisdagen den 15 maj Kl. 13:30 19:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Johan Linander c återtagit sin plats i riksdagen från och med den 14 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2007-05-15

Riksdagens protokoll 2006/07:107 (pdf, 863 kB)

Föredragningslista 2006/07:107

2006/07:107 Tisdagen den 15 maj 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 9 maj Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Johan Linander c fr.o.m. den 14 maj Därmed upphörde Mildred Thulins c uppdrag som ersättare

2007-05-15

Föredragningslista 2006/07:107 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2006/07:107 (pdf, 20 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:106

Riksdagens protokoll 2006/07:106 Måndagen den 14 maj Kl. 13:00 15:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 maj. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med fredagen den 18 maj kl. 10.00 skulle besvaras senast torsdagen

2007-05-14

Riksdagens protokoll 2006/07:106 (pdf, 609 kB)

Föredragningslista 2006/07:106

2006/07:106 Måndagen den 14 maj 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet tisdagen den 8 maj Meddelande om svar på skriftliga frågor Skriftliga frågor som lämnas in t.o.m. fredagen den 18 maj kl. 10.00 besvaras senast torsdagen den 24 maj kl. 12.00 Svar på interpellationer

2007-05-14

Föredragningslista 2006/07:106 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2006/07:106 (pdf, 17 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:105

Riksdagens protokoll 2006/07:105 Fredagen den 11 maj Kl. 09:00 13:37 1 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Mona Sahlin som ledamot i Utrikesnämnden och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, Ylva Johansson

2007-05-11

Riksdagens protokoll 2006/07:105 (pdf, 931 kB)

Föredragningslista 2006/07:105

2006/07:105 Fredagen den 11 maj 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om kompletteringsval Mona Sahlin s som ledamot i Utrikesnämnden och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation Ylva Johansson s som ledamot i krigsdelegationen Bo Bernhardsson s som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet Svar på

2007-05-11

Föredragningslista 2006/07:105 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2006/07:105 (pdf, 20 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:152

Riksdagsskrivelse 2006/07:152 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:152 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:151

Riksdagsskrivelse 2006/07:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:17

Riksdagsskrivelse 2006/07:151 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:150

Riksdagsskrivelse 2006/07:150 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU7 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:14

Riksdagsskrivelse 2006/07:150 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:149

Riksdagsskrivelse 2006/07:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU12 Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:13

Riksdagsskrivelse 2006/07:149 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:148

Riksdagsskrivelse 2006/07:148 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU14 Tullkontroll av kontanta medel, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:11

Riksdagsskrivelse 2006/07:148 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:92

Riksdagsskrivelse 2006/07:92 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU2 Vapenamnesti får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:08

Riksdagsskrivelse 2006/07:92 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:91

Riksdagsskrivelse 2006/07:91 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 24 januari 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:07

Riksdagsskrivelse 2006/07:91 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:90

Riksdagsskrivelse 2006/07:90 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU7 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:05

Riksdagsskrivelse 2006/07:90 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:9

Riksdagsskrivelse 2006/07:9 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:03

Riksdagsskrivelse 2006/07:9 (doc, 25 kB)