Dokument & lagar (774 träffar)

Talarlista 2006/07:20070228

Onsdagen den 28 februari 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 12.00 Aktuell debatt 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 24 Näringsutskottets betänkande NU7 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Mikael Oscarsson kd 3 Carina Adolfsson Elgestam s 10 Kent Persson v 6 Per Bolund

2007-02-28

Talarlista 2006/07:20070228 (doc, 184 kB)

Talarlista 2006/07:20061206

Onsdagen den 6 december 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum votering efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Finansutskottets betänkande FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Emma Henriksson kd 3 Pär Nuder s 15 Ulla Andersson v 15 Peter Eriksson mp 10 Stefan Attefall kd 12 Ulf Sjösten

2006-12-06

Talarlista 2006/07:20061206 (doc, 105 kB)

Talarlista 2006/07:20070124

Onsdagen den 24 januari 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 3 Allmän debattimme Debattregler Ett anförande får inte överstiga 3 minuter. Talmannen kan medge replik även från icke förhandsanmälda ledamöter och statsråd. Duellmetoden med två repliker om 1 respektive minut tillämpas

2007-01-24

Talarlista 2006/07:20070124 (doc, 122 kB)

Talarlista 2006/07:20070222

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 4 Konstitutionsutskottets betänkande KU8 Förenklad hantering av medborgarförslag 5 Konstitutionsutskottets betänkande KU11 Författningsfrågor Marianne Berg v 8 Mikael Johansson

2007-02-22

Talarlista 2006/07:20070222 (doc, 115 kB)

Talarlista 2006/07:20070221

Onsdagen den 21 februari 2007 Kl. 09.00 Aktuell debatt 10.15 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om statliga bolag. Debattregler Företrädare för det parti som begärt debatten, Socialdemokraterna, inleder. Det förekommer inga

2007-02-21

Talarlista 2006/07:20070221 (doc, 147 kB)

Talarlista 2006/07:20061218

Måndagen den 18 december 2006 Kl. 10.00 Arbetsplenum ingen votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 6 Näringsutskottets betänkande NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv Marie Weibull Kornias m 3 Thomas Östros s 8 Kent Persson v 8 Per Bolund mp 8 Karin Pilsäter fp 8 Hans Rothenberg m 8 Mikael Oscarsson kd 8 Näringsminister

2006-12-18

Talarlista 2006/07:20061218 (doc, 142 kB)

Talarlista 2006/07:20061221

Torsdagen den 21 december 2006 första sammanträdet Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Votering efter debattens slut NU3 och SfU3 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Finansutskottets betänkande FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Anna Lilliehöök m

2006-12-21

Talarlista 2006/07:20061221 (doc, 121 kB)

Talarlista 2006/07:20061220

Onsdagen den 20 december 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter AU1 dock tidigast kl. 16.00 Votering efter AU1 dock tidigast kl. 16.00 CU1 och SfU1 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Civilutskottets betänkande CU3 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete

2006-12-20

Talarlista 2006/07:20061220 (doc, 139 kB)

Talarlista 2006/07:20061219

Tisdagen den 19 december 2006 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 13.00 Återrapportering 15.00 Votering Votering kl. 09.00 UU1, UU2, SoU1, SoU2, SoU3, NU1, NU2, MJU1, MJU2, SkU9, SkU4 och SkU7 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 23 Civilutskottets betänkande

2006-12-19

Talarlista 2006/07:20061219 (doc, 141 kB)

Talarlista 2006/07:20070321

Onsdagen den 21 mars 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 TU6 och TU7 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Utrikesutskottets betänkande UU5 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien Civilutskottets

2007-03-21

Talarlista 2006/07:20070321 (doc, 117 kB) Talarlista 2006/07:20070321 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2006/07:20070322

Torsdagen den 22 mars 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Votering kl. 17.00 UbU6 tidigare slutdebatterat Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Konstitutionsutskottets betänkande KU12 Statlig förvaltning Marianne Berg v 6 Mikael Johansson mp 6 Henrik von Sydow m 8 Annie Johansson c

2007-03-22

Talarlista 2006/07:20070322 (doc, 114 kB) Talarlista 2006/07:20070322 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2006/07:20070411

Onsdagen den 11 april 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 AU9, AU10 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 21 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon Rolf Gunnarsson m 5 0.05

2007-04-11

Talarlista 2006/07:20070411 (doc, 209 kB) Talarlista 2006/07:20070411 (pdf, 33 kB)

Talarlista 2006/07:20070312

Måndagen den 12 mars 2007 Ny version Kl. 14.00 Interpellationssvar Bordläggningsdebatt Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Bordläggningsdebatt Vid bordläggning av prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Thomas Bodström s 8 Karin Enström m 8 Allan Widman fp 8 Alice Åström v 8 Peter Eriksson mp 8 Sten Nordin m 8 0.48 0.48 Totalt anmäld tid 48 min.

2007-03-12

Talarlista 2006/07:20070312 (doc, 68 kB)

Talarlista 2006/07:20070412

Torsdagen den 12 april 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Votering KrU6, KrU7, KrU8, UbU8, UbU9 och MJU9 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Civilutskottets betänkande CU4 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Inger René m 5 0.05 0.05 14 Trafikutskottets

2007-04-12

Talarlista 2006/07:20070412 (doc, 122 kB) Talarlista 2006/07:20070412 (pdf, 25 kB)

Talarlista 2006/07:20070416

Måndagen den 16 april 2007 Kl. 10.00 Debatt med anledning av vårpropositionen Interpellationssvar Nr Debatt med anledning av vårpropositionen Debattregler Finansministern disponerar 30 minuter utöver ett inledningsanförande om högst 15 minuter. Partiföreträdare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet

2007-04-16

Talarlista 2006/07:20070416 (doc, 70 kB) Talarlista 2006/07:20070416 (pdf, 19 kB)

Talarlista 2006/07:20070418

Onsdagen den 18 april 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 2 Allmän debattimme Debattregler Ett anförande får inte överstiga 3 minuter. Talmannen kan medge replik även från icke förhandsanmälda ledamöter och statsråd. Duellmetoden med två repliker om 1 respektive minut tillämpas

2007-04-18

Talarlista 2006/07:20070418 (doc, 194 kB) Talarlista 2006/07:20070418 (pdf, 33 kB)

Talarlista 2006/07:20070620

Onsdagen den 20 juni 2007 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Votering kl. 09.00 SkU19, SkU21, SoU14, SfU12, KUU1, KU20 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Näringsutskottets betänkande NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag 1  Thomas Östros

2007-06-20

Talarlista 2006/07:20070620 (doc, 148 kB) Talarlista 2006/07:20070620 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070523

Onsdagen den 23 maj 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 2 Allmän debattimme Debattregler Ett anförande får inte överstiga 3 minuter. Talmannen kan medge replik även från icke förhandsanmälda ledamöter och statsråd. Duellmetoden med två repliker om 1 respektive minut tillämpas

2007-05-23

Talarlista 2006/07:20070523 (doc, 182 kB) Talarlista 2006/07:20070523 (pdf, 33 kB)

Talarlista 2006/07:20070524

Torsdagen den 24 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Votering kl. 12.00 UU12, FöU7, FöU8 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Konstitutionsutskottets betänkande KU18 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis 9 Konstitutionsutskottets

2007-05-24

Talarlista 2006/07:20070524 (doc, 144 kB) Talarlista 2006/07:20070524 (pdf, 27 kB)

Talarlista 2006/07:20070329

Torsdagen den 29 mars 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund Votering efter debattens slut, dock senast kl. 17.00 Votering kl. 12.00 JuU6, CU13, CU14, CU15, CU21, SoU9, NU5, NU6 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 25 Finansutskottets betänkande FiU15 Sekretess

2007-03-29

Talarlista 2006/07:20070329 (doc, 107 kB) Talarlista 2006/07:20070329 (pdf, 22 kB)