Dokument & lagar (2 415 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:226

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2006/07:226 Regeringen Försvarsdepartementet Jag får anmäla att riksdagen denna dag när det gäller återstående delar i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 1 dels beslutat att lagförslaget om försvarsunderrättelseverksamhet under punkt 2 såvitt avser 2 andra stycket andra

2007-10-24 16:02:50

Riksdagsskrivelse 2006/07:226 (doc, 28 kB)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1656 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1656 Ökad inblandning av etanol i bensin Miljöminister Andreas Carlgren Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige kan tidigarelägga en ökad inblandning av etanol i svensk bensin. Som Betty Malmberg skriver regleras inblandningen av etanol

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1655 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1655 Yttrandefriheten i de palestinska områdena Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har betonat vikten av att verka för en politisk lösning av konflikten i Mellanöstern och frågat mig hur jag avser att motverka inskränkningar i pressfriheten i de palestinska områdena.

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1654 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1654 Situationen för Iraks jezider Utrikesminister Carl Bildt Camilla Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att i det bilaterala och multilaterala arbetet uppmärksamma jezidernas utsatta situation och bidra till ett slut på våldet och fördrivningarna.

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1658 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1658 Vård av svårt sjuka Socialminister Göran Hägglund Tommy Waidelich har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att medborgarna får den vård de har rätt till vid en allvarlig sjukdom oavsett var i Sveriges de bor. Inledningsvis vill jag framhålla

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Tommy Waidelich (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1657 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1657 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark Finansminister Anders Borg Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ta initiativ till att skatteavtalet med Danmark omförhandlas. I avtalet om vissa skattefrågor som undertecknades av Sverige

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marie Engström (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1653 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1653 Användandet av det svenska språket Justitieminister Beatrice Ask Marianne Watz har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att vi i Sverige ska kunna använda vårt dagliga kommunikationsverktyg det svenska språket. Frågan är ställd mot bakgrund av att engelska uttryck

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marianne Watz (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1646 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 25 september Svar på fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter Finansminister Anders Borg Rolf Gunnarsson har frågat statsrådet Åsa  Torstensson om hon kommer att agera och verka för att mer och bättre underlag införskaffas innan kravåtgärder vidtas avseende trängselskatt. Rolf Gunnarsson ger som

Svarsdatum: 2007-09-25 Frågeställare: Rolf Gunnarsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1644 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 25 september Svar på fråga 2006/07:1644 Arbetslivsinstitutet Näringsminister Maud Olofsson Berit Andnor har frågat mig om ett uttalande som gjordes i tv-programmet Agenda den 2 september angående myndighetsnedläggningar och har kopplat det till den av riksdagen beslutade nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.

Svarsdatum: 2007-09-25 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1629 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 21 september Svar på fråga 2006/07:1629 Underlättande av ansökningsprocesser Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Siw Wittgren-Ahl har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta och förenkla processen för exempelvis pensionärer och äldre att ansöka om olika berättigade bidrag. Inom Försäkringskassan

Svarsdatum: 2007-09-21 Frågeställare: Siw Wittgren-Ahl (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1627 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 21 september Svar på fråga 2006/07:1627 Stöd till kommunernas arbete att minska alkoholkonsumtionen Statsrådet Maria Larsson Lena Hallengren har frågat mig vilket stöd landets kommuner nu kommer att få i sitt viktiga arbete med att minska alkoholkonsumtionen, främst hos unga människor, när Alkoholkommittén läggs

Svarsdatum: 2007-09-21 Frågeställare: Lena Hallengren (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1626 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 21 september Svar på fråga 2006/07:1626 Neddragning av antalet arbetsförmedlingskontor Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag är beredd att göra för att det också i fortsättningen ska finnas en god tillgång till arbetsförmedlingskontor i hela landet. Arbetsmarknadsstyrelsen

Svarsdatum: 2007-09-21 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1624 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 21 september Svar på fråga 2006/07:1624 Ungdomar utnyttjas på sommarjobbet Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunskapen om vilka regler som gäller på arbetsmarknaden ska öka. Frågan är ställd mot bakgrund av att antalet ungdomar

Svarsdatum: 2007-09-21 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1620 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 20 september Svar på fråga 2006/07:1620 Monopol på fjärrvärmemarknaden Näringsminister Maud Olofsson Staffan Appelros har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att öppna upp nätmonopolet på fjärrvärmemarknaden på samma sätt som nyligen skett med gasnäten. Staffan Appelros menar att tillväxten i fjärrvärmen

Svarsdatum: 2007-09-20 Frågeställare: Staffan Appelros (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1619 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 20 september Svar på fråga 2006/07:1619 Ny matsal till Amf 1 i Berga Finansminister Anders Borg Sylvia Lindgren har frågat försvarsministern när han ämnar ta initiativ till beslut om bygget av en ny matsal på Berga. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Fortifikationsverket

Svarsdatum: 2007-09-20 Frågeställare: Sylvia Lindgren (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1652 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1652 Uppföljning av OECD-regler Statsrådet Ewa Björling Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att redovisa resultat och uppföljning av OECD:s riktlinjer och OECD:s riskhanteringsverktyg för företag. Från regeringen ser vi OECD:s riskhanteringsinstrument

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1650 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1650 Studenters möjlighet att ta examen Statsrådet Lars Leijonborg Helena Bouveng har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att samma möjligheter erbjuds för studenter med privata och statliga huvudmän vid återkallad examinationsrätt. Inledningsvis

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1648 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1648 Taiwan och WHO Utrikesminister Carl Bildt Gunnar Axén har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Taiwan ska kunna delta, som medlem eller observatör, i WHO:s internationella hälsoarbete. Sverige ställer sig positivt till Taiwans deltagande i internationella

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Gunnar Axén (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1647 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1647 Hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken Statsrådet Mats Odell Berit Andnor har frågat mig mot bakgrund av mitt uttalande i medier att alla statliga myndighetschefsanställningar i framtiden ska utannonseras vilka överväganden som låg bakom att jag hemlighöll denna precisering

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1645 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2006/07:1645 Avskaffande av förbränningsskatten på avfall Finansminister Anders Borg Lena Hallengren har frågat mig om jag kommer att verka för att förbränningsskatten på avfall avskaffas. I den ekonomiska vårpropositionen för 2007 anges att regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen

Svarsdatum: 2007-09-19 Frågeställare: Lena Hallengren (S)