Dokument & lagar (67 836 träffar)

Talarlista 2020/21:20200909

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 9 september 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär

2020-09-09

Talarlista 2020/21:20200909 (docx, 40 kB) Talarlista 2020/21:20200909 (pdf, 106 kB)

Talarlista 2020/21:20200908

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 8 september 2020 Kl. 16.00 Arbetsplenum EftDeb Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2020-09-08

Talarlista 2020/21:20200908 (docx, 40 kB) Talarlista 2020/21:20200908 (pdf, 106 kB)

Interpellation 2019/20:447 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2019/20:447 Utlämningsavtalet med Hongkong av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Ann Linde S Det kinesiska kommunistpartiets beslut att driva igenom en så kallad nationell säkerhetslag för Hongkong har tydligt visat regimens rädsla för människors frihet. Frihet att ta del av olika åsikter, att ha olika

Inlämnad: 2020-08-12 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:447 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2019/20:446 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:446 UD:s reseavrådan till de nordiska grannländerna av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S En konsekvens av coronapandemin och hur länderna hanterat den på olika sätt har varit de stängda gränserna och UD:s reseavrådan. Stängda gränser har påverkat människors vardag, särskilt mycket

Inlämnad: 2020-08-12 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:446 av Hans Wallmark (M) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2019/20:445 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:445 Nordiskt samarbete under coronapandemin av Hans Wallmark M till Statsrådet Anna Hallberg S Norden är på många sätt vår naturliga utgångspunkt, inte bara rent geografiskt utan även politiskt, ekonomiskt och värderingsmässigt. I grunden kan kretsen enkelt breddas till att också inbegripa de baltiska

Inlämnad: 2020-08-11 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2019/20:445 av Hans Wallmark (M) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD)

Interpellation 2019/20:444 Sveriges ställningstagande kring orsaken till Dag Hammarskjölds död av Gudrun Brunegård KD till Utrikesminister Ann Linde S Den 18 september 1961 förolyckades FN:s generalsekreterare, svensken Dag Hammarskjöld, i en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia, den dåvarande brittiska kolonin Nordrhodesia.

Inlämnad: 2020-08-11 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 132 kB)

Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2019/20:443 Hållbara investeringar av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Per Bolund MP Fler och fler pekar på att vägen framåt efter coronakrisen går via omställningen till en hållbar ekonomi och en fossilfri framtid. Vi behöver vända krisen genom att ge hopp om framtiden. Men för att kunna göra det

Inlämnad: 2020-08-10 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:442 Kontroller av kör- och vilotider av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en rapport från Linköpings universitet konstateras allvarliga brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Särskilt påpekas behovet av trafikpoliser med specialistkompetens. Rapporten är omfattande,

Inlämnad: 2020-08-04 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:441 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:441 Förstärkta kontroller på vägarna av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Under söndagen den 2 augusti nås vi genom uppgifter i medierna av nyheten att en flicka född 2007 fallit offer för en förlupen kula. Senare under dagen kommer uppgifter i Expressen att de tänkta måltavlorna

Inlämnad: 2020-08-04 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2019/20:441 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:440 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2019/20:440 Olycksfall och systematiskt arbetsmiljöarbete på Samhall av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet

Inlämnad: 2020-08-03 Svarsdatum: 2020-08-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:440 av Ali Esbati (V) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:439 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2019/20:439 Arbetsförmedlingen efter coronapandemin av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronapandemin har skapat allvarliga problem på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har skjutit i höjden och riskerar för alltför många att bli alltför långvarig. För att motverka ytterligare

Inlämnad: 2020-08-03 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2019/20:439 av Ali Esbati (V) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:438 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2019/20:438 Stöd till resebranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Resebranschen är en bransch i kris. Regeringspartierna med dess stödpartier har valt att säga nej till det förslag Moderaterna lagt fram i civilutskottet om att inrätta en fond för resebranschen liknande exempelvis

Inlämnad: 2020-07-22 Svarsdatum: 2020-08-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:438 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2019/20:437 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellation 2019/20:437 Stöd till eventbranschen av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Covid-19 slår hårt mot många branscher, och regeringen har infört stödpaket till många för att de ska klara av det stora bortfall som pandemin har orsakat. En av de många branscher som drabbats

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-08-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:437 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:436 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:436 En rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under det senaste året har vi kunnat läsa flera artiklar om yrkesförare som mist sina tyngre behörigheter på grund av att Transportstyrelsen ändrat sin tillämpning av de

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:436 av Thomas Morell (SD) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2019/20:435 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:435 Vägkontroller av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Under våren och tidiga sommaren rapporterades ett stort antal brott mot kör- och vilotider, överlaster, otillåtet cabotage och brister i ADR transport av farligt godsUnder en särskild insats kontrollerades ca 70 tunga lastbilar,

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2019/20:435 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:434 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2019/20:434 Bistånd till den palestinska myndigheten av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Peter Eriksson MP Flera länder har på senare tid fryst eller minskat biståndet till den palestinska myndigheten på grund av uppgifter om korruption och om att medel går till att avlöna terrorister. Sverige verkar

Inlämnad: 2020-07-03 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:434 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Talarlista 2019/20:20200630

Tisdagen den 30 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Skatteutskottets betänkande SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete 0.00 0.00 17 Socialutskottets betänkande SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning

2020-06-30

Talarlista 2019/20:20200630 (docx, 38 kB) Talarlista 2019/20:20200630 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:370

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 juni 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-06-30

Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:370 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:369

Riksdagsskrivelse 2019/20:369 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 juni 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-06-30

Riksdagsskrivelse 2019/20:369 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:369 (pdf, 51 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:145

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:145 Tisdagen den 30 juni Kl. 11.0011.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-06-30

Riksdagens protokoll 2019/20:145 (pdf, 111 kB)