Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. L Försvarsinriktningens implementering och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på inrättandet av en inspektion för totalförsvaret och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: KU 2019/20:FiU22 2019/20:FöU6 2019/20:KU1 2019/20:NU15 2019/20:SfU20 2019/20:SoU4 2019/20:UU1 2019/20:UU15 2019/20:UU4 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 6 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KU 2019/20:FöU9 2019/20:JuU13 2019/20:JuU16 2019/20:JuU27 2019/20:JuU32
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1 2019/20:FöU6 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 1 avslag, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 138 kB)

Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. M Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU 2019/20:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Det säkerhetspolitiska läget Arktis EU:s försvarssamarbete och Nato Internationella insatser Kristdemokraternas


Utskottsberedning: UU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU6 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 9 avslag, 35 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 124 kB) Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 210 kB)

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. L Utökat stöd och utmärkelse för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av en av riksdagen utdelad hedersmedalj för både civila och militära insatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU UU 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. M En robust och bred krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: FöU 2019/20:CU15 2019/20:FöU9 2019/20:KU1 2019/20:SkU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 1 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stärka Försvarsmaktens personalförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:FöU6 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. M En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslagen till åtgärder i utredningarna SOU 2018:54 och SOU 2019:7 i allt utom styrning och ledning och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Det säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 112 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: KrU MJU UbU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU12 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU17 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FöU8 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:NU14 2019/20:SfU3 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 5 avslag, 64 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: UU 2019/20:FöU6 2019/20:FöU9 2019/20:JuU25 2019/20:JuU32 2019/20:SoU5

Motion 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 109 kB)

Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. SD Företag med koppling till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreslå lagstiftning för att utestänga företag med kopplingar till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. SD El- och strålsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. SD Totalförsvarsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlagsstadgad budgetram om 2 procent av BNP för utgiftsområde 6 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UbU UU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU6 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 15 avslag, 42 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 142 kB)

Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordisk krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt deltagande i en nordisk krisberedskapsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den varma sommaren 2018 visade efter omfattande


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. V Fyrverkerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av lagstiftningen i syfte att förbättra tillsynen, skärpa regleringen kring användningen av fyrverkerier och öka efterlevnaden av


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (pdf, 80 kB)
Paginering