Dokument & lagar (31 träffar)

Omröstning 2006/07:UFöU3p4 Övriga frågor

Votering: betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, förslagspunkt 4 Övriga frågor Riksdagen avslår motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. v yrkande 1. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UFöU3p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

Votering: betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan Riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande t.o.m. den 20 december 2008

2007-06-01

Omröstning 2006/07:JuU10p3 Skärpning av lagen om besöksförbud

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 3 Skärpning av lagen om besöksförbud Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju221. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 76 0 0 21 c 24 0

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p10 Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 10 Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju368 och 2006/07:Ju369. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p13 Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 13 Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkande 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 2 0 31 m 76

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p4 Elektronisk övervakning av besöksförbud

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 4 Elektronisk övervakning av besöksförbud Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 11 och 2006/07:Ju331. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p22 Barnahus

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 22 Barnahus Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju258, 2006/07:Ju261, 2006/07:Ju294, 2006/07:Ju318, 2006/07:Ju341 yrkande 11, 2006/07:Ju371 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ju373. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU8p12 Rättshjälpsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Rättshjälpsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju313 yrkande 2, 2006/07:Ju383 och 2006/07:U232 yrkande 5. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU8p16 Svensk domstolsbehörighet vid internationell frysning av tillgångar

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Svensk domstolsbehörighet vid internationell frysning av tillgångar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 9 och 2006/07:Ju379. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 s, v, mp Parti Ja Nej

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU8p1 Kameraövervakning

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Kameraövervakning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 8, 2006/07:Ju290 och 2006/07:U232 yrkande 7. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p4 Behandling för män som dömts för våld i nära relationer samt för sexualbrottsdömda

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 4 Behandling för män som dömts för våld i nära relationer samt för sexualbrottsdömda Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 14, 2006/07:Ju341 yrkande 15, 2006/07:Ju345 yrkande 2 och 2006/07:Ju372 yrkande 15. Datum: 2007-04-11 Omröstning i

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p2 Individuella verkställighetsplaner

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Individuella verkställighetsplaner Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 13. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 1 18 m 90 0 0 7 c 25

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p10 Återinför halvtidsfrigivning

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Återinför halvtidsfrigivning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju262 yrkande 2 och 2006/07:Ju313 yrkande 1. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 1 0 18

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p3 Utbildning

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Utbildning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju263 och 2006/07:Ub201 yrkande 3. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 112 0 17 m 90 0 0 7 c 25 0

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU6p11 Polisutbildningens akademisering

Votering: betänkande 2006/07:JuU6 Polisfrågor, förslagspunkt 11 Polisutbildningens akademisering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju253 yrkande 1, 2006/07:Ju343 yrkande 6, 2006/07:Ju363 och 2006/07:Ju377. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-03-29

Omröstning 2006/07:JuU6p8 Polisens kostnader för evenemangsbevakning

Votering: betänkande 2006/07:JuU6 Polisfrågor, förslagspunkt 8 Polisens kostnader för evenemangsbevakning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 5. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 103 0 0 27 m 78 0 0 19 c 23

2007-03-29

Omröstning 2006/07:JuU9p22 Tortyrbrott

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 22 Tortyrbrott Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 10 och 2006/07:Ju392. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 76 0 0 21

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p21 Terroristbrott

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Terroristbrott Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 1 och 2006/07:U232 yrkande 8. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91 0 0 39 m 76

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p33 Påföljdsförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Påföljdsförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju342. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 76 0 0 21 c 22 0 0 7 fp 17 0

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p2 Straffskärpning vid kränkning av könsidentitet

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Straffskärpning vid kränkning av könsidentitet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 13 och 14, 2006/07:Ju364, 2006/07:Ju367 yrkande 1 och 2006/07:So463 yrkande 26. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-03-15

Paginering