Dokument & lagar (14 träffar)

Omröstning 2006/07:UU3p1 Det nordiska samarbetet

Votering: betänkande 2006/07:UU3 Norden, förslagspunkt 1 Det nordiska samarbetet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K263 yrkande 2, 2006/07:U222 och 2006/07:U266 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26

2007-06-14

Omröstning 2006/07:UU10p16 EU:s fiskeriavtal

Votering: betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006, förslagspunkt 16 EU:s fiskeriavtal Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 22. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 90 0 0

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UU10p15 Gasledning mellan Ryssland och Tyskland

Votering: betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006, förslagspunkt 15 Gasledning mellan Ryssland och Tyskland Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 10. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UU10p8 Palestinska myndigheten

Votering: betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006, förslagspunkt 8 Palestinska myndigheten Riksdagen avslår motion 2006/07:U3 yrkande 5 i denna del. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UU8p2 Vissa frågor om samstämmighet i utvecklingspolitiken

Votering: betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor förslagspunkt 2 Vissa frågor om samstämmighet i utvecklingspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U14, 2006/07:U253 yrkande 7 och 2006/07:U258 yrkande 6. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UU8p4 Handelsavtal och utvecklingspolitik

Votering: betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor förslagspunkt 4 Handelsavtal och utvecklingspolitik Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U280 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N201 yrkande 5 och 2006/07:N293 yrkandena 5 och 6. Datum: 2007-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UU8p1 Sveriges politik för global utveckling - övergripande frågor

Votering: betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor förslagspunkt 1 Sveriges politik för global utveckling övergripande frågor Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U12, 2005/06:U13, 2005/06:U349 yrkande 9, 2006/07:U1 yrkandena 1 och 2, 2006/07:U225 yrkande 4, 2006/07:U253 yrkandena

2007-06-01

Omröstning 2006/07:UU12p8 Krigsmaterielhandel och mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning m.m.

Votering: betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006 förslagspunkt 8 Krigsmaterielhandel och mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U9 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2006/07:U219, 2006/07:U253 yrkande 9, 2006/07:U287 yrkande 2 och 2006/07:Sf222 yrkande 1. Datum: 2007-05-24

2007-05-24

Omröstning 2006/07:UU12p7 Det svenska regelsystemet - ändringar och information

Votering: betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006 förslagspunkt 7 Det svenska regelsystemet ändringar och information Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U7 yrkandena 3-6 och 8-10, 2006/07:U8 och 2006/07:U9 yrkande 10. Datum: 2007-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti

2007-05-24

Omröstning 2006/07:UU12p4 Internationellt samarbete m.m.

Votering: betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006 förslagspunkt 4 Internationellt samarbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U293 yrkande 1, 2006/07:U299 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Sf222 yrkande 2. Datum: 2007-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja

2007-05-24

Omröstning 2006/07:UU2p4 Mål och inriktning, prioritering av vissa biståndsinsatser

Votering: betänkande 2006/07:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 4 Mål och inriktning, prioritering av vissa biståndsinsatser Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U210 yrkandena 3-5, 2006/07:U221, 2006/07:U225 yrkande 5, 2006/07:U229 yrkandena 2 och 3, 2006/07:U253 yrkande 4, 2006/07:U260, 2006/07:U264

2006-12-19

Omröstning 2006/07:UU2p3 Övriga frågor om skulder, skuldavskrivning och avräkningar

Votering: betänkande 2006/07:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 3 Övriga frågor om skulder, skuldavskrivning och avräkningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U218, 2006/07:U228 yrkandena 1-4, 2006/07:U258 yrkande 2, 2006/07:U259 yrkande 4, 2006/07:U261 yrkande 6 och 2006/07:U291 yrkande 3. Datum:

2006-12-19

Omröstning 2006/07:UU2p2 OECD:s biståndsregler och avräkning för skuldavskrivning

Votering: betänkande 2006/07:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 2 OECD:s biståndsregler och avräkning för skuldavskrivning Riksdagen avslår motion 2006/07:U278. Datum: 2006-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2006-12-19

Omröstning 2006/07:UU1p3 Anslagen för 2007 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Votering: betänkande 2006/07:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 3 Anslagen för 2007 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen Regeringens förslag i bilaga 2. Därmed bifaller

2006-12-19