Dokument & lagar (77 träffar)

Omröstning 2011/12:SoU24p1 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Votering: betänkande 2011/12:SoU24 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler, förslagspunkt 1 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Riksdagen antar regeringens förslag till lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet

2012-09-19

Omröstning 2011/12:SoU23p1 Kravet på sterilisering

Votering: betänkande 2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet, förslagspunkt 1 Kravet på sterilisering Riksdagen antar 1 i regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:142 punkt 2 i denna del och avslår motionerna

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU23p3 Kravet på åldersgräns för könsbyte

Votering: betänkande 2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet, förslagspunkt 3 Kravet på åldersgräns för könsbyte Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2011/12:So496 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU20p1 Kriterier för nationella vaccinationsprogram

Votering: betänkande 2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram, förslagspunkt 1 Kriterier för nationella vaccinationsprogram Riksdagen antar 2 kap. 3 e regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen 2004:168Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:123 punkt 1 i denna del och avslår motion

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU20p2 Rätten att meddela föreskrifter om nationella vaccinationsprogram

Votering: betänkande 2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram, förslagspunkt 2 Rätten att meddela föreskrifter om nationella vaccinationsprogram Riksdagen antar 9 kap. 7 regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen 2004:168med den ändringen i första stycket att 3 c-3 e ska bytas ut mot

2012-06-13

Omröstning 2011/12:SoU22p1 Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation i allmänpraktik

Votering: betänkande 2011/12:SoU22 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik, förslagspunkt 1 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik Riksdagen antar a regeringens förslag till 1. lag om ändring i patientsäkerhetslagen 2010:6592. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

2012-05-23

Omröstning 2011/12:SoU13p7 Hjälpmedel

Votering: betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor, förslagspunkt 7 Hjälpmedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So457 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr254 av Anita Brodén FP yrkande 3. Datum: 2012-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP Parti Ja Nej

2012-05-03

Omröstning 2011/12:SoU13p5 Kompetenskrav inom LSS

Votering: betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor, förslagspunkt 5 Kompetenskrav inom LSS Riksdagen avslår motion 2011/12:So645 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn båda SDDatum: 2012-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0

2012-05-03

Omröstning 2011/12:SoU13p1 Funktionshinderspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor, förslagspunkt 1 Funktionshinderspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So446 av Betty Malmberg M yrkande 1, 2011/12:So447 av Marta Obminska M2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 44 och 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande

2012-05-03

Omröstning 2011/12:SoU13p4 Ledsagarservice

Votering: betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor, förslagspunkt 4 Ledsagarservice Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So284 av Gunilla Svantorp m.fl. S yrkande 2, 2011/12:So338 av Agneta Luttropp MP yrkande 2, 2011/12:So339 av Agneta Luttropp MP2011/12:So461 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 1-3, 2011/12:So539

2012-05-03

Omröstning 2011/12:SoU13p2 Behovsbedömning vid personlig assistans

Votering: betänkande 2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor, förslagspunkt 2 Behovsbedömning vid personlig assistans Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att utskottet är angeläget om att arbetet med frågan om den personliga assistansen påskyndas. Utskottet anser därför att Inspektionen

2012-05-03

Omröstning 2011/12:SoU14p5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 15, 2011/12:So388 av Magdalena Andersson M2011/12:So433 av Christer Winbäck FP2011/12:So474 av

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p3 Patientsäkerhet

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Patientsäkerhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 9, 2011/12:So544 av Eva-Lena Jansson S2011/12:So610 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid båda SD och 2011/12:So632 av Carina

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p10 Omskärelse

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Omskärelse Riksdagen avslår motion 2011/12:So291 av Björn Söder och Per Ramhorn båda SD yrkande 2. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p1 Allmänna utgångspunkter för hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Allmänna utgångspunkter för hälso- och sjukvården Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So268 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 2, 2011/12:So311 av Lars Elinderson M2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 8, 2011/12:So358

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p9 Abort för utländska kvinnor

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 9 Abort för utländska kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So415 av Gunvor G Ericson och Jan Lindholm båda MP yrkande 2 och 2011/12:So418 av Annika Qarlsson och Solveig Zander båda CDatum: 2012-04-19 Omröstning

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p8 Abort och abortförebyggande arbete

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 8 Abort och abortförebyggande arbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So428 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson båda KD yrkandena 1 och 2, 2011/12:So437 av Mikael Oscarsson KD2011/12:So557 av Tuve Skånberg KD2011/12:So559

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p6 Kompetens och kunskap i vården

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 6 Kompetens och kunskap i vården Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 14, 2011/12:So205 av Hans Hoff S2011/12:So275 av Eliza Roszkowska Öberg M och 2011/12:So470 av Per Svedberg

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU14p2 Patienträttigheter

Votering: betänkande 2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Patienträttigheter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So288 av Marta Obminska M2011/12:So386 av Anna Steele FP2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 5 och 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 25.

2012-04-19

Omröstning 2011/12:SoU16p9 Apoteksomregleringens konsekvenser för konsumenterna

Votering: betänkande 2011/12:SoU16 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 9 Apoteksomregleringens konsekvenser för konsumenterna Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So232 av Fredrik Olovsson S2011/12:So354 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda S2011/12:So371 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg båda S2011/12:So425

2012-04-18

Paginering