Dokument & lagar (79 träffar)

Omröstning 2011/12:SkU14p10 Boendebeskattning

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 10 Boendebeskattning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk220 av Hillevi Larsson m.fl. S2011/12:Sk294 av Jan R Andersson M2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 12, 2011/12:Sk421 av Carina Herrstedt

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk209 av Anita Brodén FP2011/12:Sk215 av Johan Löfstrand S2011/12:Sk224 av Christer Akej M2011/12:Sk249 av Jan Ertsborn

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p5 Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 5 Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk222 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S2011/12:Sk310 av Kenneth Johansson och Staffan Danielsson båda C2011/12:Sk315

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p16 Skatt på arv och gåva

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 16 Skatt på arv och gåva Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets båda MPDatum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p4 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk223 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda S2011/12:Sk305 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson båda S2011/12:Sk361 av Jennie Nilsson m.fl.

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU14p13 Andrahandsuthyrning av bostäder

Votering: betänkande 2011/12:SkU14 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 13 Andrahandsuthyrning av bostäder Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk392 av Finn Bengtsson M och 2011/12:C401 av Carina Herrstedt SD yrkande 1. Datum: 2012-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-04-18

Omröstning 2011/12:SkU16p7 Lastbilsskatt respektive kilometerskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 7 Lastbilsskatt respektive kilometerskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4, 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 2 och 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-03-28

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p6 Fordonsskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 6 Fordonsskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3 i denna del och 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson båda SD yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p13 Skatt på animaliska livsmedel

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 13 Skatt på animaliska livsmedel Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ258 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p3 Skatt på handelsgödsel

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 3 Skatt på handelsgödsel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk241, 2011/12:MJ282 yrkande 3, 2011/12:MJ376 yrkande 20 och 2011/12:N260 yrkande 7. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p14 Avfallsförbränningsskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 14 Avfallsförbränningsskatt Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU16p11 Tobaksskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 11 Tobaksskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk276 av Kajsa Lunderquist M2011/12:Sk295 av Henrik Ripa M och 2011/12:Ju241 av Josef Fransson och Erik Almqvist båda SD yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p10 HUS-avdrag

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 10 HUS-avdrag Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om HUS-avdrag. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Sk216 av Bo Bernhardsson S och avslår motionerna 2011/12:Sk214 av Leif Pettersson S2011/12:Sk219

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk236, 2011/12:Sk309 och 2011/12:Sk397 yrkande 1. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p9 Bär, svamp och kottar

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 9 Bär, svamp och kottar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk226 och 2011/12:Sk427 yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p2 Pensionsförsäkringar

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 2 Pensionsförsäkringar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk218, 2011/12:Sk325, 2011/12:Sk382 och 2011/12:Sk424 yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p16 Öresundsavtalet

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 16 Öresundsavtalet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk225, 2011/12:Sk297 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk320 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk426 och 2011/12:U307 yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p13 Dubbelbeskattningsavtal

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 13 Dubbelbeskattningsavtal Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk203 och 2011/12:T235 yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU17p14 Skyddade personuppgifter

Votering: betänkande 2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 14 Skyddade personuppgifter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk202 av Hans Hoff S och 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 55. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SkU17p9 Synliga skatter

Votering: betänkande 2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 9 Synliga skatter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk262 av Anders Sellström och Mikael Oscarsson båda KD2011/12:Sk306 av Jenny Petersson M2011/12:Sk340 av Marianne Åhman FP yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk408 av

2012-03-21

Paginering