Dokument & lagar (108 träffar)

Omröstning 2011/12:UU9p1 Nordiskt samarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU9 Norden, förslagspunkt 1 Nordiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U21 yrkandena 1-4, 2011/12:U22 yrkandena 1 och 3-5 samt 2011/12:U27 yrkandena 1-4. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-06-19

Omröstning 2011/12:UU9p2 Samarbete med närområdet

Votering: betänkande 2011/12:UU9 Norden, förslagspunkt 2 Samarbete med närområdet Riksdagen avslår motion 2011/12:U22 yrkandena 2, 6 och 7. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 100 0 0 7 MP 4 0 18 3 FP 21

2012-06-19

Omröstning 2011/12:UU17p6 Sexuell exploatering av barn

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 6 Sexuell exploatering av barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 yrkande 4 och 2011/12:U315 yrkande 97. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU17p7 Abort och abortförebyggande

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 7 Abort och abortförebyggande Riksdagen avslår motion 2011/12:U16 yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 96 0 0 11 MP 19 1 0 5

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU17p4 Konventionen om våld mot kvinnor och våld i hemmet

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 4 Konventionen om våld mot kvinnor och våld i hemmet Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkande 6. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96 0 0 11

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU17p1 Vissa konstitutionella frågor, yttrandefrihet och mediefrihet

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 1 Vissa konstitutionella frågor, yttrandefrihet och mediefrihet Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkandena 1-3. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU17p8 Förenings- och församlingsfrihet

Votering: betänkande 2011/12:UU17 Europarådet, förslagspunkt 8 Förenings- och församlingsfrihet Riksdagen avslår motion 2011/12:U16 yrkande 3. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96 0 0 11 MP 20 0 0 5 FP

2012-06-13

Omröstning 2011/12:UU11p4 Små och lätta vapen samt ett internationellt vapenhandelsfördrag m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 4 Små och lätta vapen samt ett internationellt vapenhandelsfördrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 3 och 2011/12:U25 yrkande 4. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU11p2 Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 2 Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 2, 2011/12:U25 yrkande 6, 2011/12:U26 yrkande 13, 2011/12:U234 yrkande 4 och 2011/12:U249 yrkande 6. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU11p3 Enskilda länder och regioner

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 3 Enskilda länder och regioner Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U25 yrkande 3 och 2011/12:U26 yrkande 1. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU11p5 Europeiska försvarsbyrån, EU:s uppförandekod m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 5 Europeiska försvarsbyrån, EU:s uppförandekod m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U24 yrkande 4, 2011/12:U25 yrkande 10 och 2011/12:U245 yrkandena 2 och 3. Datum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU11p1 En ny krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UU11 Strategisk exportkontroll, förslagspunkt 1 En ny krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U23, 2011/12:U24 yrkande 1, 2011/12:U25 yrkandena 1, 2, 5 och 7-9, 2011/12:U26 yrkandena 2-12 och 14, 2011/12:U234 yrkandena

2012-05-24

Omröstning 2011/12:UU10p5 Området söder om EU

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 5 Området söder om EU Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 27, 28, båda i denna del, och 29 samt 2011/12:U315 yrkande 56. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p15 Schengensamarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 15 Schengensamarbete Riksdagen avslår motion 2011/12:U18 yrkandena 41-43 och 45. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p1 EU:s utvidgning

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 1 EU:s utvidgning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 8-12, 2011/12:U204 yrkande 9, 2011/12:U229 yrkande 2 och 2011/12:U315 yrkande 54. Datum: 2012-05-09 Omröstning i

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p7 Motverka finansiella transaktioner till stöd för bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 7 Motverka finansiella transaktioner till stöd för bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem Riksdagen avslår motion 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p22 Öppenhet och insyn

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 22 Öppenhet och insyn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U19 yrkandena 9 och 10 samt 2011/12:U315 yrkande 57. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 MP, SD, V Parti Ja Nej

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p8 Finansiellt och ekonomiskt samarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 8 Finansiellt och ekonomiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkandena 4 och 5 samt 2011/12:U18 yrkandena 5, 6, 21, 32, 34-37, 39, 48 och 64. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p12 Mervärdesskatt för ideella föreningar

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 12 Mervärdesskatt för ideella föreningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 3 och 2011/12:U18 yrkande 40. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 SD Parti Ja Nej

2012-05-09

Omröstning 2011/12:UU10p3 EU och internationellt samarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011, förslagspunkt 3 EU och internationellt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 1-3 och 58 samt 2011/12:U315 yrkande 53. Datum: 2012-05-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-05-09