Dokument & lagar (418 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:124

Riksdagens protokoll 2006/07:124 Tisdagen den 12 juni Kl. 11:00 19:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:582 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:582 Respekt för

2007-06-12

Riksdagens protokoll 2006/07:124 (pdf, 1187 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:190

Riksdagsskrivelse 2006/07:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU29 Nya nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-11 14:21:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:190 (doc, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:123

Riksdagens protokoll 2006/07:123 Måndagen den 11 juni Kl. 10:00 13:48 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Socialminister Göran Hägglund kdnäringsminister

2007-06-11

Riksdagens protokoll 2006/07:123 (pdf, 738 kB)

Talarlista 2006/07:20070608

Fredagen den 8 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Trafikutskottets betänkande TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. Christer Winbäck fp 3 Désirée Liljevall s 8 Peter Pedersen v 10 Lisbeth Grönfeldt Bergman m 10 0.31 0.31 15 Miljö- och jordbruksutskottets

2007-06-08

Talarlista 2006/07:20070608 (doc, 80 kB) Talarlista 2006/07:20070608 (pdf, 19 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:122

Riksdagens protokoll 2006/07:122 Fredagen den 8 juni Kl. 09:00 10:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Beslut om motionsrätt på skrivelse Skrivelse  2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006  Kammaren biföll talmannens förslag att motioner fick väckas på denna skrivelse.

2007-06-08

Riksdagens protokoll 2006/07:122 (pdf, 513 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:202

Riksdagsskrivelse 2006/07:202 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:24

Riksdagsskrivelse 2006/07:202 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:201

Riksdagsskrivelse 2006/07:201 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU17 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:22

Riksdagsskrivelse 2006/07:201 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:200

Riksdagsskrivelse 2006/07:200 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU15 Lag om strukturfondspartnerskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:200 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:199

Riksdagsskrivelse 2006/07:199 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:199 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:198

Riksdagsskrivelse 2006/07:198 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:16

Riksdagsskrivelse 2006/07:198 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070607

Torsdagen den 7 juni 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Skatteutskottets betänkande SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. förnyad behandling Laila Bjurling s 2 Helena Leander mp 2 Annicka Engblom m 2 Carina Moberg s 4 Egon Frid v 2 0.12

2007-06-07

Talarlista 2006/07:20070607 (doc, 110 kB) Talarlista 2006/07:20070607 (pdf, 22 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:121

Riksdagens protokoll 2006/07:121 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 18:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Ibrahim Baylan s ansökt om ledighet under tiden den 1 september31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde

2007-06-07

Riksdagens protokoll 2006/07:121 (pdf, 1089 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:120

Riksdagens protokoll 2006/07:120 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:30 17:37 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Anmälan om extra suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Talmannen meddelade att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet anmält att Anna Kinberg Batra

2007-06-05

Riksdagens protokoll 2006/07:120 (pdf, 934 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:197

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:45

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:196

Riksdagsskrivelse 2006/07:196 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:196 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:195

Riksdagsskrivelse 2006/07:195 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU13 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:42

Riksdagsskrivelse 2006/07:195 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:194

Riksdagsskrivelse 2006/07:194 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU12 Harmoniserad patenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:40

Riksdagsskrivelse 2006/07:194 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:193

Riksdagsskrivelse 2006/07:193 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av officerare m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:193 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:192

Riksdagsskrivelse 2006/07:192 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:192 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:191

Riksdagsskrivelse 2006/07:191 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU31 Ny instansordning för PBL-ärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:36

Riksdagsskrivelse 2006/07:191 (doc, 26 kB)