Dokument & lagar (418 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:161

Riksdagsskrivelse 2006/07:161 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU12 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:162 till Riksrevisionens

2007-05-23 17:39:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:161 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:160

Riksdagsskrivelse 2006/07:160 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU26 Danmarksavtalet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:160 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:159

Riksdagsskrivelse 2006/07:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU24 Några aktiebolagsrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:33

Riksdagsskrivelse 2006/07:159 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:158

Riksdagsskrivelse 2006/07:158 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU9 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:158 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:157

Riksdagsskrivelse 2006/07:157 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU10 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:29

Riksdagsskrivelse 2006/07:157 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070523

Onsdagen den 23 maj 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 2 Allmän debattimme Debattregler Ett anförande får inte överstiga 3 minuter. Talmannen kan medge replik även från icke förhandsanmälda ledamöter och statsråd. Duellmetoden med två repliker om 1 respektive minut tillämpas

2007-05-23

Talarlista 2006/07:20070523 (doc, 182 kB) Talarlista 2006/07:20070523 (pdf, 33 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:111

Riksdagens protokoll 2006/07:111 Onsdagen den 23 maj Kl. 09:00 18:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 maj. 2 Allmän debattimme Vården Anf. 1 LARS-IVAR ERICSON cFru talman Jag vill ta upp en typ av sjukdomar som blir allt vanligare i dagens Sverige. Jag tänker på demenssjukdomarna. Varje

2007-05-23

Riksdagens protokoll 2006/07:111 (pdf, 1520 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:156

Riksdagsskrivelse 2006/07:156 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU25 Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-22 11:34:21

Riksdagsskrivelse 2006/07:156 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:155

Riksdagsskrivelse 2006/07:155 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU20 Folkbokföring av statsministerns familj får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-22 11:34:19

Riksdagsskrivelse 2006/07:155 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:154

Riksdagsskrivelse 2006/07:154 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU18 Riksrevisionens årsredovisning för 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-22 11:34:17

Riksdagsskrivelse 2006/07:154 (doc, 26 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:110

Riksdagens protokoll 2006/07:110 Tisdagen den 22 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Caroline Helmersson-Olsson

2007-05-22

Riksdagens protokoll 2006/07:110 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:109

Riksdagens protokoll 2006/07:109 Måndagen den 21 maj Kl. 11:00 11:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 14 maj. 2 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Björn Hamilton m avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet, Anne-Marie Pålsson m som ledamot i näringsutskottet och

2007-05-21

Riksdagens protokoll 2006/07:109 (pdf, 414 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:153

Riksdagsskrivelse 2006/07:153 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU12 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-16 13:36:47

Riksdagsskrivelse 2006/07:153 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070516

Onsdagen den 16 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Finansutskottets betänkande FiU18 Riksrevisionens årsredovisning för 2006 9 Skatteutskottets betänkande SkU20 Folkbokföring av statsministerns familj 10 Civilutskottets betänkande CU25 Vissa frågor om trafikförsäkring

2007-05-16

Talarlista 2006/07:20070516 (doc, 120 kB) Talarlista 2006/07:20070516 (pdf, 23 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:108

Riksdagens protokoll 2006/07:108 Onsdagen den 16 maj Kl. 09:00 16:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 maj. 2 Meddelande om allmän debattimme Tredje vice talmannen meddelade att allmän debattimme skulle äga rum onsdagen den 23 maj efter voteringen kl. 9.00 Meddelandet hade delats ut till

2007-05-16

Riksdagens protokoll 2006/07:108 (pdf, 1205 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:107

Riksdagens protokoll 2006/07:107 Tisdagen den 15 maj Kl. 13:30 19:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Johan Linander c återtagit sin plats i riksdagen från och med den 14 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2007-05-15

Riksdagens protokoll 2006/07:107 (pdf, 863 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:106

Riksdagens protokoll 2006/07:106 Måndagen den 14 maj Kl. 13:00 15:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 maj. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med fredagen den 18 maj kl. 10.00 skulle besvaras senast torsdagen

2007-05-14

Riksdagens protokoll 2006/07:106 (pdf, 609 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:105

Riksdagens protokoll 2006/07:105 Fredagen den 11 maj Kl. 09:00 13:37 1 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Mona Sahlin som ledamot i Utrikesnämnden och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, Ylva Johansson

2007-05-11

Riksdagens protokoll 2006/07:105 (pdf, 931 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:152

Riksdagsskrivelse 2006/07:152 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:152 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:151

Riksdagsskrivelse 2006/07:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU8 Migration och asylpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:17

Riksdagsskrivelse 2006/07:151 (doc, 26 kB)