Dokument & lagar (418 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:150

Riksdagsskrivelse 2006/07:150 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU7 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:14

Riksdagsskrivelse 2006/07:150 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:149

Riksdagsskrivelse 2006/07:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU12 Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:13

Riksdagsskrivelse 2006/07:149 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:148

Riksdagsskrivelse 2006/07:148 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU14 Tullkontroll av kontanta medel, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 11:55:11

Riksdagsskrivelse 2006/07:148 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:92

Riksdagsskrivelse 2006/07:92 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU2 Vapenamnesti får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:08

Riksdagsskrivelse 2006/07:92 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:91

Riksdagsskrivelse 2006/07:91 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 24 januari 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:07

Riksdagsskrivelse 2006/07:91 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:90

Riksdagsskrivelse 2006/07:90 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU7 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2007 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:05

Riksdagsskrivelse 2006/07:90 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:9

Riksdagsskrivelse 2006/07:9 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:03

Riksdagsskrivelse 2006/07:9 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:89

Riksdagsskrivelse 2006/07:89 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU10 Statsbudget för 2007 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:54:02

Riksdagsskrivelse 2006/07:89 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:88

Riksdagsskrivelse 2006/07:88 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU5 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv förnyad behandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:87 till

2007-05-10 10:54:00

Riksdagsskrivelse 2006/07:88 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:87

Riksdagsskrivelse 2006/07:87 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU5 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv förnyad behandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:88 till

2007-05-10 10:53:58

Riksdagsskrivelse 2006/07:87 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:86

Riksdagsskrivelse 2006/07:86 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU4 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen förnyad behandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:56

Riksdagsskrivelse 2006/07:86 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:85

Riksdagsskrivelse 2006/07:85 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:53

Riksdagsskrivelse 2006/07:85 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:84

Riksdagsskrivelse 2006/07:84 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:51

Riksdagsskrivelse 2006/07:84 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:83

Riksdagsskrivelse 2006/07:83 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:49

Riksdagsskrivelse 2006/07:83 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:82

Riksdagsskrivelse 2006/07:82 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2007-05-10 10:53:48

Riksdagsskrivelse 2006/07:82 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:81

Riksdagsskrivelse 2006/07:81 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2007-05-10 10:53:46

Riksdagsskrivelse 2006/07:81 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:80

Riksdagsskrivelse 2006/07:80 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:44

Riksdagsskrivelse 2006/07:80 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:8

Riksdagsskrivelse 2006/07:8 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:8 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:79

Riksdagsskrivelse 2006/07:79 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU3 Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:41

Riksdagsskrivelse 2006/07:79 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:78

Riksdagsskrivelse 2006/07:78 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:40

Riksdagsskrivelse 2006/07:78 (doc, 25 kB)