Dokument & lagar (418 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:77

Riksdagsskrivelse 2006/07:77 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU3 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:38

Riksdagsskrivelse 2006/07:77 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:76

Riksdagsskrivelse 2006/07:76 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:75 till

2007-05-10 10:53:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:76 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:75

Riksdagsskrivelse 2006/07:75 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 december 2006 Per

2007-05-10 10:53:34

Riksdagsskrivelse 2006/07:75 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:74

Riksdagsskrivelse 2006/07:74 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2007-05-10 10:53:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:74 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:73

Riksdagsskrivelse 2006/07:73 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20

2007-05-10 10:53:31

Riksdagsskrivelse 2006/07:73 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:72

Riksdagsskrivelse 2006/07:72 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 december

2007-05-10 10:53:29

Riksdagsskrivelse 2006/07:72 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:71

Riksdagsskrivelse 2006/07:71 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU7 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:71 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:70

Riksdagsskrivelse 2006/07:70 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU4 Kontroll av postförsändelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:24

Riksdagsskrivelse 2006/07:70 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:7

Riksdagsskrivelse 2006/07:7 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU5 Skyddet mot korruption i statlig verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:22

Riksdagsskrivelse 2006/07:7 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:69

Riksdagsskrivelse 2006/07:69 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU9 Ändring i inkomstskattelagen 1999:1229 m.m. förnyad behandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:21

Riksdagsskrivelse 2006/07:69 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:68

Riksdagsskrivelse 2006/07:68 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december

2007-05-10 10:53:19

Riksdagsskrivelse 2006/07:68 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:67

Riksdagsskrivelse 2006/07:67 Regeringen Jordbruksdepartementet 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december

2007-05-10 10:53:16

Riksdagsskrivelse 2006/07:67 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:66

Riksdagsskrivelse 2006/07:66 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:65 till Miljö- och

2007-05-10 10:53:14

Riksdagsskrivelse 2006/07:66 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:65

Riksdagsskrivelse 2006/07:65 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december

2007-05-10 10:53:12

Riksdagsskrivelse 2006/07:65 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:64

Riksdagsskrivelse 2006/07:64 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:10

Riksdagsskrivelse 2006/07:64 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:63

Riksdagsskrivelse 2006/07:63 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:62 till

2007-05-10 10:53:07

Riksdagsskrivelse 2006/07:63 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:62

Riksdagsskrivelse 2006/07:62 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:63 till

2007-05-10 10:53:06

Riksdagsskrivelse 2006/07:62 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:61

Riksdagsskrivelse 2006/07:61 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU3 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:53:01

Riksdagsskrivelse 2006/07:61 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:60

Riksdagsskrivelse 2006/07:60 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2005 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:52:59

Riksdagsskrivelse 2006/07:60 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:6

Riksdagsskrivelse 2006/07:6 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU2 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2006 Per Westerberg Ulf

2007-05-10 10:52:56

Riksdagsskrivelse 2006/07:6 (doc, 25 kB)