Dokument & lagar (696 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:200

Riksdagsskrivelse 2006/07:200 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU15 Lag om strukturfondspartnerskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:200 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:199

Riksdagsskrivelse 2006/07:199 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:199 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:198

Riksdagsskrivelse 2006/07:198 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2007 Jan Björkman Ulf

2007-06-07 17:54:16

Riksdagsskrivelse 2006/07:198 (doc, 26 kB)

Talarlista 2006/07:20070607

Torsdagen den 7 juni 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Skatteutskottets betänkande SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. förnyad behandling Laila Bjurling s 2 Helena Leander mp 2 Annicka Engblom m 2 Carina Moberg s 4 Egon Frid v 2 0.12

2007-06-07

Talarlista 2006/07:20070607 (doc, 110 kB) Talarlista 2006/07:20070607 (pdf, 22 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:121

Riksdagens protokoll 2006/07:121 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 18:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Ibrahim Baylan s ansökt om ledighet under tiden den 1 september31 december. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde

2007-06-07

Riksdagens protokoll 2006/07:121 (pdf, 1089 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:120

Riksdagens protokoll 2006/07:120 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:30 17:37 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Anmälan om extra suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Talmannen meddelade att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet anmält att Anna Kinberg Batra

2007-06-05

Riksdagens protokoll 2006/07:120 (pdf, 934 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:197

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:45

Riksdagsskrivelse 2006/07:197 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:196

Riksdagsskrivelse 2006/07:196 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:196 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:195

Riksdagsskrivelse 2006/07:195 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU13 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk följerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:42

Riksdagsskrivelse 2006/07:195 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:194

Riksdagsskrivelse 2006/07:194 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU12 Harmoniserad patenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:40

Riksdagsskrivelse 2006/07:194 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:193

Riksdagsskrivelse 2006/07:193 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av officerare m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:193 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:192

Riksdagsskrivelse 2006/07:192 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:192 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:191

Riksdagsskrivelse 2006/07:191 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU31 Ny instansordning för PBL-ärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:36

Riksdagsskrivelse 2006/07:191 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:189

Riksdagsskrivelse 2006/07:189 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU28 Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:189 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:188

Riksdagsskrivelse 2006/07:188 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU27 Vissa bostadspolitiska åtgärder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 juni 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-04 09:05:30

Riksdagsskrivelse 2006/07:188 (doc, 26 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:119

Riksdagens protokoll 2006/07:119 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 18:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28 och 29 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Gunnar Sandberg s återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget

2007-06-04

Riksdagens protokoll 2006/07:119 (pdf, 677 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:187

Riksdagsskrivelse 2006/07:187 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU17 Informationskrav i noterade företag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Birgitta Sellén Ulf

2007-06-01 14:13:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:187 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:186

Riksdagsskrivelse 2006/07:186 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU16 Miljöanpassad offentlig upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Birgitta Sellén Ulf

2007-06-01 14:13:18

Riksdagsskrivelse 2006/07:186 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:185

Riksdagsskrivelse 2006/07:185 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Birgitta Sellén Ulf

2007-06-01 14:13:16

Riksdagsskrivelse 2006/07:185 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:184

Riksdagsskrivelse 2006/07:184 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU14 Vissa skolfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-01 14:13:14

Riksdagsskrivelse 2006/07:184 (doc, 26 kB)