Dokument & lagar (696 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:130

Riksdagens protokoll 2006/07:130 Onsdagen den 20 juni Kl. 09:00 19:07 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 juni. 2 Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Fredrik Lundh s ansökt om ledighet under tiden den 20 augusti 20071 februari 2008. Kammaren biföll denna ansökan. Andre vice talmannen

2007-06-20

Riksdagens protokoll 2006/07:130 (pdf, 1542 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:112

Riksdagens protokoll 2006/07:112 Torsdagen den 24 maj Kl. 12:00 19:22 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:508 Till riksdagen Interpellation 2006/07:508 Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket av Torbjörn Björlund v Interpellationen

2007-05-24

Riksdagens protokoll 2006/07:112 (pdf, 1287 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:111

Riksdagens protokoll 2006/07:111 Onsdagen den 23 maj Kl. 09:00 18:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 maj. 2 Allmän debattimme Vården Anf. 1 LARS-IVAR ERICSON cFru talman Jag vill ta upp en typ av sjukdomar som blir allt vanligare i dagens Sverige. Jag tänker på demenssjukdomarna. Varje

2007-05-23

Riksdagens protokoll 2006/07:111 (pdf, 1520 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:108

Riksdagens protokoll 2006/07:108 Onsdagen den 16 maj Kl. 09:00 16:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 maj. 2 Meddelande om allmän debattimme Tredje vice talmannen meddelade att allmän debattimme skulle äga rum onsdagen den 23 maj efter voteringen kl. 9.00 Meddelandet hade delats ut till

2007-05-16

Riksdagens protokoll 2006/07:108 (pdf, 1205 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:105

Riksdagens protokoll 2006/07:105 Fredagen den 11 maj Kl. 09:00 13:37 1 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Mona Sahlin som ledamot i Utrikesnämnden och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, Ylva Johansson

2007-05-11

Riksdagens protokoll 2006/07:105 (pdf, 931 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:103

Riksdagens protokoll 2006/07:103 Onsdagen den 9 maj Kl. 09:00 19:45 1 Förnyad bordläggning Föredrogs och bordlades åter  Civilutskottets betänkanden 2006/07:CU19 och CU20 Civilutskottets utlåtande 2006/07:CU30 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU10 2 Tullkontroll av kontanta medel, m.m. Föredrogs

2007-05-09

Riksdagens protokoll 2006/07:103 (pdf, 1554 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:102

Riksdagens protokoll 2006/07:102 Tisdagen den 8 maj Kl. 13:30 15:40 1 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 10 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Finansminister Anders Borg mförsvarsminister Mikael Odenberg mstatsrådet Maria Larsson kdjordbruksminister Eskil

2007-05-08

Riksdagens protokoll 2006/07:102 (pdf, 673 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:107

Riksdagens protokoll 2006/07:107 Tisdagen den 15 maj Kl. 13:30 19:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Johan Linander c återtagit sin plats i riksdagen från och med den 14 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2007-05-15

Riksdagens protokoll 2006/07:107 (pdf, 863 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:110

Riksdagens protokoll 2006/07:110 Tisdagen den 22 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Caroline Helmersson-Olsson

2007-05-22

Riksdagens protokoll 2006/07:110 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:120

Riksdagens protokoll 2006/07:120 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:30 17:37 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Anmälan om extra suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Talmannen meddelade att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet anmält att Anna Kinberg Batra

2007-06-05

Riksdagens protokoll 2006/07:120 (pdf, 934 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:119

Riksdagens protokoll 2006/07:119 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 18:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28 och 29 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Gunnar Sandberg s återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget

2007-06-04

Riksdagens protokoll 2006/07:119 (pdf, 677 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:118

Riksdagens protokoll 2006/07:118 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 13:02 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:548 Till riksdagen Interpellation 2006/07:548 Införselkvoter av alkohol av Egon Frid v Interpellationen kommer att besvaras

2007-06-01

Riksdagens protokoll 2006/07:118 (pdf, 899 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:117

Riksdagens protokoll 2006/07:117 Torsdagen den 31 maj Kl. 12:00 19:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Magdalena Andersson m avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om fördröjda svar

2007-05-31

Riksdagens protokoll 2006/07:117 (pdf, 1283 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:136

Riksdagens protokoll 2006/07:136 Torsdagen den 13 september Kl. 13:00 13:39 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 september. 2 Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt m hade följande skrivelser inkommit: Till riksdagens talman  Förändringar i regeringens

2007-09-13

Riksdagens protokoll 2006/07:136 (pdf, 393 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:135

Riksdagens protokoll 2006/07:135 Torsdagen den 6 september Kl. 13:00 16:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 augusti. 2 Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:686 Till riksdagen Interpellation 2006/07:686 Åtgärder

2007-09-06

Riksdagens protokoll 2006/07:135 (pdf, 717 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:134

Riksdagens protokoll 2006/07:134 Torsdagen den 30 augusti Kl. 13:00 17:26 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 augusti. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Matilda Ernkrans s återtagit sin plats i riksdagen från och med den 28 augusti, varigenom

2007-08-30

Riksdagens protokoll 2006/07:134 (pdf, 984 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:133

Riksdagens protokoll 2006/07:133 Torsdagen den 23 augusti Kl. 13:00 17:04 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 augusti. 2 Utökning av antalet suppleanter i skatteutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i skatteutskottet

2007-08-23

Riksdagens protokoll 2006/07:133 (pdf, 903 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:132

Riksdagens protokoll 2006/07:132 Torsdagen den 16 augusti Kl. 13:00 17:31 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 1821 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Mehmet Kaplan mp återtagit sin plats i riksdagen från och med den 9 juli, varigenom uppdraget som ersättare

2007-08-16

Riksdagens protokoll 2006/07:132 (pdf, 1082 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:131

Riksdagens protokoll 2006/07:131 Torsdagen den 21 juni Kl. 09:00 14:56 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 juni. 2 Meddelande om riksmötet 2007/08 Talmannen meddelade att riksdagsstyrelsen föreslagit att riksmötet 2007/08 skulle inledas tisdagen den 18 september Kammaren biföll detta förslag.

2007-06-21

Riksdagens protokoll 2006/07:131 (pdf, 1134 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:128

Riksdagens protokoll 2006/07:128 Måndagen den 18 juni Kl. 10:00 17:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 12 juni. 2 Utökning av antalet suppleanter i socialutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i socialutskottet

2007-06-18

Riksdagens protokoll 2006/07:128 (pdf, 1062 kB)