Dokument & lagar (501 träffar)

Riksdagsskrivelse 2006/07:183

Riksdagsskrivelse 2006/07:183 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU13 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-01 14:13:11

Riksdagsskrivelse 2006/07:183 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:182

Riksdagsskrivelse 2006/07:182 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU18 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2007 Per Westerberg Ulf

2007-06-01 14:13:09

Riksdagsskrivelse 2006/07:182 (doc, 26 kB)

utskottsdokument 2006/07:9E4

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37 DATUM Fredagen den 1 juni 2007 TID 08:00 09:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU20 Granskningsbetänkande Utskottet fortsatte behandlingen av 2006/07:KU20 Granskningsbetänkande, avsnitten 3.4, 3.6, 5.1, 5.2 och 1.1. Ärendena bordlades. Vid protokollet

2007-06-01

Talarlista 2006/07:20070601

Fredagen den 1 juni 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Votering efter debattens slut CU27, CU28, CU29, CU31, UFöU3, FöU9 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Näringsutskottets betänkande NU12 Harmoniserad patenträtt Eva-Lena Jansson s 5 Bertil Kjellberg m 5 0.10

2007-06-01

Talarlista 2006/07:20070601 (doc, 99 kB) Talarlista 2006/07:20070601 (pdf, 21 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:118

Riksdagens protokoll 2006/07:118 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 13:02 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:548 Till riksdagen Interpellation 2006/07:548 Införselkvoter av alkohol av Egon Frid v Interpellationen kommer att besvaras

2007-06-01

Riksdagens protokoll 2006/07:118 (pdf, 899 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:A0B

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:29 DATUM 2007-06-01 TID 09.30 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-06-01

Riksdagsskrivelse 2006/07:181

Riksdagsskrivelse 2006/07:181 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU15 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per

2007-05-31 09:17:28

Riksdagsskrivelse 2006/07:181 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:180

Riksdagsskrivelse 2006/07:180 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:179 till

2007-05-31 09:17:26

Riksdagsskrivelse 2006/07:180 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:179

Riksdagsskrivelse 2006/07:179 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per Persson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:180 till Riksrevisionens

2007-05-31 09:17:23

Riksdagsskrivelse 2006/07:179 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:178

Riksdagsskrivelse 2006/07:178 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU17 En fristående kronofogdemyndighet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per

2007-05-31 09:17:20

Riksdagsskrivelse 2006/07:178 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:177

Riksdagsskrivelse 2006/07:177 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2007 Birgitta Sellén Per

2007-05-31 09:17:17

Riksdagsskrivelse 2006/07:177 (doc, 26 kB)

utskottsdokument 2006/07:9E3

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36 DATUM Torsdagen den 31 maj 2007 TID 10.05 11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 maj 2007. 2 Planeringen av sammanträdet den 7 juni Kanslichefen informerade

2007-05-31

Talarlista 2006/07:20070531

Torsdagen den 31 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Votering kl. 12.00 SkU16, SkU18, UbU13, UbU14 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Catharina Elmsäter-Svärd

2007-05-31

Talarlista 2006/07:20070531 (doc, 139 kB) Talarlista 2006/07:20070531 (pdf, 25 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:117

Riksdagens protokoll 2006/07:117 Torsdagen den 31 maj Kl. 12:00 19:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Magdalena Andersson m avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om fördröjda svar

2007-05-31

Riksdagens protokoll 2006/07:117 (pdf, 1283 kB)

utskottsdokument 2006/07:9E2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:35 DATUM Onsdagen den 30 maj 2007 TID 08:00 09:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med utrikesminister Carl Bildt Utskottet höll en offentlig utfrågning med utrikesminister Carl Bildt i granskningsärendena 2006/07:20, 36 och

2007-05-30

Talarlista 2006/07:20070530

Onsdagen den 30 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 NU11, NU14, SkU17 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Hans Backman fp 3 Sven-Erik Österberg s 10 Josefin Brink

2007-05-30

Talarlista 2006/07:20070530 (doc, 182 kB) Talarlista 2006/07:20070530 (pdf, 30 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:116

Riksdagens protokoll 2006/07:116 Onsdagen den 30 maj Kl. 09:00 23:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Utökning av antalet suppleanter i konstitutionsutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i konstitutionsutskottet

2007-05-30

Riksdagens protokoll 2006/07:116 (pdf, 2061 kB)

utskottsdokument 2006/07:9E1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM Tisdagen den 29 maj 2007 TID 11:18 12:18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet från sammanträdet tisdagen den 22 maj 2007. 2 Statsministerns uttalande angående Radiotjänsts polisanmälningar

2007-05-29

Riksdagens protokoll 2006/07:115

Riksdagens protokoll 2006/07:115 Tisdagen den 29 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:545 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:545 Tvärstopp för

2007-05-29

Riksdagens protokoll 2006/07:115 (pdf, 951 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:114

Riksdagens protokoll 2006/07:114 Måndagen den 28 maj Kl. 13:00 14:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 21 och 22 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 31 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildningsminister Lars Leijonborg

2007-05-28

Riksdagens protokoll 2006/07:114 (pdf, 493 kB)