Dokument & lagar (501 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:113

Riksdagens protokoll 2006/07:113 Fredagen den 25 maj Kl. 09:00 10:11 1 Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Christopher Ödmann som suppleant i justitieutskottet under Mehmet Kaplans ledighet. Tredje vice talmannen förklarade

2007-05-25

Riksdagens protokoll 2006/07:113 (pdf, 442 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:9D8

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:28 DATUM 2007-05-25 TID 09.30 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-05-25

Riksdagsskrivelse 2006/07:176

Riksdagsskrivelse 2006/07:176 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 18:01:32

Riksdagsskrivelse 2006/07:176 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:175

Riksdagsskrivelse 2006/07:175 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 18:01:30

Riksdagsskrivelse 2006/07:175 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:174

Riksdagsskrivelse 2006/07:174 Riksrevisorerna 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson

2007-05-24 18:01:28

Riksdagsskrivelse 2006/07:174 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:173

Riksdagsskrivelse 2006/07:173 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson

2007-05-24 18:01:25

Riksdagsskrivelse 2006/07:173 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:172

Riksdagsskrivelse 2006/07:172 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU21 Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman

2007-05-24 17:56:43

Riksdagsskrivelse 2006/07:172 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:171

Riksdagsskrivelse 2006/07:171 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:41

Riksdagsskrivelse 2006/07:171 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:170

Riksdagsskrivelse 2006/07:170 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU18 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:170 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:169

Riksdagsskrivelse 2006/07:169 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:37

Riksdagsskrivelse 2006/07:169 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:168

Riksdagsskrivelse 2006/07:168 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU7 Justering av Studsviksavgiften m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:35

Riksdagsskrivelse 2006/07:168 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:167

Riksdagsskrivelse 2006/07:167 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-24 17:56:33

Riksdagsskrivelse 2006/07:167 (doc, 26 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2006/07:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM Torsdagen den 24 maj 2007 TID 09.05 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om utfrågning Utskottet beslutade att hålla ytterligare en offentlig utfrågning med utrikesminister Carl Bildt onsdagen den 30 maj kl. 08.00 09.00 i granskningsärendena

2007-05-24

Kammarens talarlista 2007-05-24

Torsdagen den 24 maj 2007 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Votering kl. 12.00 UU12, FöU7, FöU8 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Konstitutionsutskottets betänkande KU18 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis 9 Konstitutionsutskottets

2007-05-24

Kammarens talarlista 2007-05-24 (doc, 144 kB) Kammarens talarlista 2007-05-24 (pdf, 27 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:112

Riksdagens protokoll 2006/07:112 Torsdagen den 24 maj Kl. 12:00 19:22 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:508 Till riksdagen Interpellation 2006/07:508 Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket av Torbjörn Björlund v Interpellationen

2007-05-24

Riksdagens protokoll 2006/07:112 (pdf, 1287 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:166

Riksdagsskrivelse 2006/07:166 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:44

Riksdagsskrivelse 2006/07:166 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:165

Riksdagsskrivelse 2006/07:165 Regeringen Jordbruksdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU15 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:42

Riksdagsskrivelse 2006/07:165 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:164

Riksdagsskrivelse 2006/07:164 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU16 Sekretess vid forskningssamverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:41

Riksdagsskrivelse 2006/07:164 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:163

Riksdagsskrivelse 2006/07:163 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU15 Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf

2007-05-23 17:39:39

Riksdagsskrivelse 2006/07:163 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2006/07:162

Riksdagsskrivelse 2006/07:162 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU12 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2007 Jan Björkman Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2006/07:161 till Riksbankens

2007-05-23 17:39:38

Riksdagsskrivelse 2006/07:162 (doc, 28 kB)