Dokument & lagar (809 träffar)

Talarlista 2019/20:20200219

Onsdagen den 19 februari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Konstitutionsutskottets betänkande KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur 1 Jessica Wetterling V 6 2 Per-Arne Håkansson S 6 3 Ida Drougge M 4 4 Fredrik Lindahl SD 6 5 Tuve Skånberg KD 6 0.28 0.28

2020-02-19

Talarlista 2019/20:20200219 (docx, 44 kB) Talarlista 2019/20:20200219 (pdf, 130 kB)

Talarlista 2019/20:20200218

Tisdagen den 18 februari 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6 Jakt och viltvård 1 Kristina Yngwe C 8 2 John Widegren M 8 3 Runar Filper SD 8 4 Kjell-Arne Ottosson KD 6

2020-02-18

Talarlista 2019/20:20200218 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200218 (pdf, 101 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:76

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:76 Tisdagen den 18 februari Kl. 13.0015.56 18.0020.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 januari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Laila Naraghi S

2020-02-18

Riksdagens protokoll 2019/20:76 (pdf, 641 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:75

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:75 Fredagen den 14 februari Kl. 09.0012.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Harald Hjalmarsson M skulle tjänstgöra som ersättare för Jan R Andersson M under tiden för hans ledighet den 9 mars21 juni.

2020-02-14

Riksdagens protokoll 2019/20:75 (pdf, 429 kB)

Talarlista 2019/20:20200213

Torsdagen den 13 februari 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 4 Finansutskottets betänkande FiU32 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor 1 Fredrik Stenberg S 4 0.04 0.04 5 Justitieutskottets

2020-02-13

Talarlista 2019/20:20200213 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200213 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:158

Riksdagsskrivelse 2019/20:158 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU18 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:158 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:158 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:157

Riksdagsskrivelse 2019/20:157 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU14 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:157 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:157 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:156

Riksdagsskrivelse 2019/20:156 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU32 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-13

Riksdagsskrivelse 2019/20:156 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:156 (pdf, 49 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:74

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:74 Torsdagen den 13 februari Kl. 12.0016.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 januari justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2019/20:324 Till

2020-02-13

Riksdagens protokoll 2019/20:74 (pdf, 523 kB)

Talarlista 2019/20:20200212

Onsdagen den 12 februari 2020 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt Nr 1 Utrikespolitisk debatt Debattregler Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet. Partiföreträdare Utrikesministern

2020-02-12

Talarlista 2019/20:20200212 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200212 (pdf, 118 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:73

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:73 Onsdagen den 12 februari Kl. 09.0015.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf. 1  TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna från diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten. Vi är glada att ni följer

2020-02-12

Riksdagens protokoll 2019/20:73 (pdf, 721 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:72

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:72 Tisdagen den 11 februari Kl. 13.0015.59 18.0019.56 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 januari justerades. 2  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen

2020-02-11

Riksdagens protokoll 2019/20:72 (pdf, 533 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:71

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:71 Fredagen den 7 februari Kl. 09.0011.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 januari justerades. 2  Avsägelser Talmannen meddelade att Joar Forssell L avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet och

2020-02-07

Riksdagens protokoll 2019/20:71 (pdf, 307 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:70

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:70 Torsdagen den 6 februari Kl. 12.0015.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 januari justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:280

2020-02-06

Riksdagens protokoll 2019/20:70 (pdf, 513 kB)

Talarlista 2019/20:20200205

Onsdagen den 5 februari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 26 Trafikutskottets betänkande TU6 Yrkestrafik och taxi 1 Sten Bergheden M 8 2 Thomas Morell SD 8 3 Mikael Larsson C 6 4 Jessica Thunander V 8 5 Magnus Jacobsson KD 8 6 Teres Lindberg S 8 7 Emma Berginger

2020-02-05

Talarlista 2019/20:20200205 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200205 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:155

Riksdagsskrivelse 2019/20:155 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU7 Grundsärskolans kunskapsuppdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-05

Riksdagsskrivelse 2019/20:155 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:155 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:154

Riksdagsskrivelse 2019/20:154 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU13 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-05

Riksdagsskrivelse 2019/20:154 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:154 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:153

Riksdagsskrivelse 2019/20:153 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU6 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-05

Riksdagsskrivelse 2019/20:153 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:153 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:152

Riksdagsskrivelse 2019/20:152 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU5 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-02-05

Riksdagsskrivelse 2019/20:152 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:152 (pdf, 48 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:69

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:69 Onsdagen den 5 februari Kl. 09.0012.58 16.0016.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 januari justerades. 2  Avsägelser Talmannen meddelade att Mia Sydow Mölleby V avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen

2020-02-05

Riksdagens protokoll 2019/20:69 (pdf, 520 kB)