Dokument & lagar (87 294 träffar)

Talarlista 2019/20:20200129

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 29 januari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU31

2020-01-29

Talarlista 2019/20:20200129 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200129 (pdf, 116 kB)

Talarlista 2019/20:20200128

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 28 januari 2020 Kl. 13.00 Särskild debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Särskild debatt

2020-01-28

Talarlista 2019/20:20200128 (docx, 41 kB) Talarlista 2019/20:20200128 (pdf, 117 kB)

Talarlista 2019/20:20200122

Onsdagen den 22 januari 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 27 Konstitutionsutskottets betänkande KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 1 Karin Enström M 6 2 Hans Ekström S 6 3 Per Söderlund SD 6 4 Linda Modig C 6 5

2020-01-22

Talarlista 2019/20:20200122 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200122 (pdf, 122 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:61

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:61 Tisdagen den 21 januari Kl. 13.0013.53 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 23 januari kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2020-01-21

Riksdagens protokoll 2019/20:61 (pdf, 212 kB)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-01-21

Svar på skriftlig fråga 2019/20:749 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/00107/ US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:749 av Sten Bergheden M Alkobommar vid landets gränshamnar Sten Bergheden har frågat mig när alla gränshamnar kommer att få alkobommar. Frågan om trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen och därför gav

Svarsdatum: 2020-01-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:749 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:742 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:742 av Sten Bergheden M Ett tydligare tjänstemannaansvar Sten Bergheden har frågat mig när översynen av lagstiftningen börjar, och när vi har en lagstiftning om ett utökat tjänstemannaansvar på plats. Som jag redogjort för i tidigare frågesvar är det viktigt att medborgarna kan känna förtroende för

Svarsdatum: 2020-01-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:742 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:732 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/00070/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:732 av Niels Paarup-Petersen C Säkrare boende i bostadsrätt Niels Paarup-Petersen har frågat mig hur jag kommer att säkra att boende i bostadsrätter kan känna sig trygga i sina hem. Det ska vara tryggt att

Svarsdatum: 2020-01-21 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:732 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:731 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju20 20 00065 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:731 av Betty Malmberg M Studie om Brå Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit eller kommer att vidta för att följa upp de slutsatser som forskarna vid Linköpings universitet har

Svarsdatum: 2020-01-21 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:731 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:60

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:60 Fredagen den 17 januari Kl. 9.0010.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sofia Damm KD avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval

2020-01-17

Riksdagens protokoll 2019/20:60 (pdf, 208 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:59

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:59 Torsdagen den 16 januari Kl. 12.0016.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:241 Till riksdagen Interpellation 2019/20:241 Ojämlikheten i cancervården

2020-01-16

Riksdagens protokoll 2019/20:59 (pdf, 587 kB)

Talarlista 2019/20:20200115

Onsdagen den 15 januari 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att statsministern och partiledaren för det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på längst 7 minuter. Övriga partiledare har rätt till ett anförande på längst

2020-01-15

Talarlista 2019/20:20200115 (docx, 41 kB) Talarlista 2019/20:20200115 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:138

Riksdagsskrivelse 2019/20:138 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 januari 2020 Andreas Norlén Claes

2020-01-15

Riksdagsskrivelse 2019/20:138 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:138 (pdf, 50 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:58

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:58 Onsdagen den 15 januari Kl. 09.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman För två veckor sedan gick vi in i ett nytt årtionde. På nyårsafton samlades man runt om i landet och ringde ut det

2020-01-15

Riksdagens protokoll 2019/20:58 (pdf, 851 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:728 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:728 av Hans Wallmark M Nuvarande hållning mot Maduros regim i Venezuela Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har för avsikt att se till att Sverige ensamt eller tillsammans med andra inom EU driver linjen att den nuvarande hållningen gentemot

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:728 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/ 00049/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:727 av Lotta Finstorp M Bristen på hantverkare Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder på nationell nivå för att öka antalet sökande till de gymnasiala hantverks-utbildningarna. Jag delar Lotta

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:726 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:726 av Tobias Andersson SD Regeringens önskan om jämställda främjardelegationer Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är villiga att vidta för att säkerställa den efterfrågade jämställda representationen i främjandearbetet.

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:726 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:725 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:725 av Tobias Andersson SD Regeringens feministiska handelspolitik Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder är regeringen villig att vidta för att säkerställa att framtida handelsavtal som EU tecknar å Sveriges vägnar innehåller jämställdhetsanalyser.

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:725 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:724 av Saila Quicklund M Ödehus på landsbygden Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa problemen med ödehus på landsbygden och när jag kommer presentera konkreta förslag på lösningar. Boverket har föreslagit ett antal olika åtgärder, flera författningsförslag och lyft

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:723 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 000 31 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:723 av Edward Riedl M Tillfällig skattelättnad på bensin och diesel vid oroligheter i Mellanöstern Edward Riedl har frågat mig om jag kan tänka mig att sänka skatten på bensin och diesel ifall oroligheterna i Mellanöstern gör att

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:723 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)