Dokument & lagar (8 906 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2020/06126/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:859 av Julia Kronlid SD Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper Julia Kronlid har frågat mig om medborgare som omfattas av den tillfälliga utökade rätten till förebyggande sjukpenning, förutsatt att smittspridningen

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Julia Kronlid (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1858 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1858 av Sara Gille SD Turkiets kopplingar till olika terrororganisationer Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen ämnar ta ställning mot Turkiets kopplingar till olika terrororganisationer och i så fall på vilket sätt. Regeringen framhåller

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1858 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1857 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1857 av Sara Gille SD Mänskliga rättigheter i Turkiet Sara Gille har frågat mig vad jag ämnar göra för att hindra att fall liknande domen mot de så kallade Istanbul 11 fortsätter att ske. Regeringen ser med stort allvar på utvecklingen i Turkiet.

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1857 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1856 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1856 av Sara Gille SD Erkännandet av folkmordet 1915 Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen ämnar följa riksdagens beslut och erkänna folkmordet 1915. Regeringens ställningstagande i frågan om de historiska massövergreppen 1915 har klarlagts

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1856 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/02009/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1854 av Saila Quicklund M Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att de lågfrekventa tidningarnas behov av övernattbefordran av tidningar

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1848 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1848 av Markus Wiechel SD Förhindrande av IS-terroristers rymningar Markus Wiechel har frågat mig om jag avser verka för att regeringen bistår SDF för att förhindra framtida rymningar av IS-fångar och hur ett sådant stöd kan se ut. Vad gäller

Svarsdatum: 2020-08-05 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1848 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1847 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1847 av Markus Wiechel SD Falun Gong och sanktioner mot Kina Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på användandet av sanktioner mot Kina i syfte att förhindra förtryck mot exempelvis personer tillhörande Falun Gong och om jag avser att lyfta

Svarsdatum: 2020-08-05 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1847 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1846 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1846 av Markus Wiechel SD Det sociala kreditsystemet och förtryck av kristna i Kina Markus Wiechel har frågat mig om jag på senare tid har lyft problemet med förföljelsen av kristna eller införandet av det sociala kreditsystemet med kinesiska

Svarsdatum: 2020-08-05 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1846 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1843 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1843 av Björn Söder SD San Remoavtalets folkrättsliga giltighet Björn Söder har frågat mig vad jag anser om den folkrättsliga giltigheten hos San Remoavtalet, som de allierade segermakterna efter första världskriget antog i San Remo den 1926

Svarsdatum: 2020-08-05 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1843 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1842 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/ 01650/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1842 av Björn Söder SD Minnesdag för kommunismens offer Björn Söder har frågat mig varför jag inte har verkat för att regeringen i sitt demokratiarbete har infört en

Svarsdatum: 2020-08-05 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1842 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1841 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1841 av Björn Söder SD Världsarvet Hagia Sofia Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta internationellt med anledning av att världsarvet Hagia Sofia nu blir en moské. Som frågeställaren framhåller har Turkiets högsta förvaltningsdomstol

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1841 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1840 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1840 av Åsa Coenraads M Situationen i Belarus Åsa Coenraads har frågat mig om vad jag avser att göra, och på vilket sätt, för att stödja oppositionen i Belarus och samtidigt sätta press på landets auktoritära regim. Jag delar Åsa Coenraads oro

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1840 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1839 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Fallet Anna Lindstedt konvertering

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1839 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (doc, 216 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1838 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/01996/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1838 av Alexandra Anstrell M Sveriges digitala säkerhet och integritet Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa Sveriges digitala integritet och säkerhet.

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1838 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1837 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/ 01 944 BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1837 av Åsa Coenraads M Krisen för mötesindustrin Åsa Coenraads har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att rädda den svenska mötesindustrin. För stora delar av samhället har det nya coronavirusets

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1837 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1835 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1835 av Kerstin Lundgren C Ett Sweden Office i Taiwan Kerstin Lundgren har frågat mig om jag är beredd att agera, om möjligt tillsammans med övriga i EU, för att öppna ett Sweden Office Taipei. Som Lundgren skriver har Sverige goda förbindelser

Svarsdatum: 2020-08-04 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1835 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06046 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint M Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland Sveriges sjukvårds-

Svarsdatum: 2020-07-29 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)