Dokument & lagar (605 träffar)

Riksdagens protokoll 2016/17:134

1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen för ensamkommande anordnas onsdagen den 13 september kl. 10.00. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Till talmannen

2017-09-07

Riksdagens protokoll 2016/17:134 (pdf, 506 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:133

1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 1216, 1921, 26 och 27 juni justerades. 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Stefan Löfven S hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagens talman Förändringar i regeringens sammansättning Jag har i dag fattat följande beslut

2017-08-31

Riksdagens protokoll 2016/17:133 (pdf, 762 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:132

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl SD skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets SDatt Katarina Köhler S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget

2017-06-27

Riksdagens protokoll 2016/17:132 (pdf, 712 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:131

1  Justering av protokoll Protokollen för den 2 och 7 juni justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson M avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä S skulle tjänstgöra

2017-06-26

Riksdagens protokoll 2016/17:131 (pdf, 608 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:130

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper SD avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow som suppleant i konstitutionsutskottet. Talmannen förklarade

2017-06-21

Riksdagens protokoll 2016/17:130 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:129

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  2  Ärenden för bordläggning Följande dokument anmäldes och bordlades: Finansutskottets betänkanden 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget

2017-06-20

Riksdagens protokoll 2016/17:129 (pdf, 1084 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:128

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gunnar Hedberg M2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Eva-Lena Gustavsson S skulle tjänstgöra som ersättare

2017-06-19

Riksdagens protokoll 2016/17:128 (pdf, 1211 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:127

1  Justering av protokoll Protokollen för den 2931 maj samt för den 1 juni justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets

2017-06-16

Riksdagens protokoll 2016/17:127 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:126

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask M avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet och Tomas Tobé som

2017-06-15

Riksdagens protokoll 2016/17:126 (pdf, 1369 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:125

Välkomsthälsning Anf. 1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the Speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome to the Swedish Parliament. Applåder 1  Partiledardebatt Anf. 2  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman En härlig utekväll i ett pulserande

2017-06-14

Riksdagens protokoll 2016/17:125 (pdf, 1390 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:124

1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson MP skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund MP från och med den 15 juli och tills vidare. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Lorentz Tovatt MP skulle tjänstgöra som ersättare för Per Olsson MP

2017-06-13

Riksdagens protokoll 2016/17:124 (pdf, 696 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:123

1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:539 Till riksdagen Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av Daniel Riazat V Interpellationen

2017-06-12

Riksdagens protokoll 2016/17:123 (pdf, 676 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:122

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson V utsetts till

2017-06-09

Riksdagens protokoll 2016/17:122 (pdf, 524 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:121

1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:523 Till riksdagen Interpellation 2016/17:523 Översyn av artskyddsförordningen av Jonas Jacobsson Gjörtler M Interpellationen kommer att besvaras torsdagen

2017-06-08

Riksdagens protokoll 2016/17:121 (pdf, 890 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:120

1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Hans Linde V avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 7 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. Tredje vice talmannen meddelade att Helen Engholm V avsagt sig uppdraget som

2017-06-07

Riksdagens protokoll 2016/17:120 (pdf, 773 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:119

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Anmälan om faktapromemorior Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2017-06-02

Riksdagens protokoll 2016/17:119 (pdf, 491 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:118

1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anders Forsberg SD avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juni 2017. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2017-06-01

Riksdagens protokoll 2016/17:118 (pdf, 983 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 maj justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Gunnar Hedberg som suppleant i EU-nämnden under Ulrika Karlsson i Uppsalas ledighet. Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 31 maj18 juni

2017-05-31

Riksdagens protokoll 2016/17:117 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:116

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2016/17:193 till miljö- och jordbruksutskottet Redogörelse 2016/17:RR5 till finansutskottet Motioner 2016/17:3742 och 3744 till justitieutskottet  2016/17:3746

2017-05-30

Riksdagens protokoll 2016/17:116 (pdf, 998 kB)

Riksdagens protokoll 2016/17:115

1  Justering av protokoll Protokollen för den 25 maj justerades. 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Börje Vestlund S utsetts till

2017-05-29

Riksdagens protokoll 2016/17:115 (pdf, 332 kB)