Dokument & lagar (35 träffar)

Uttag 2016/17

Totalt 3409 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster M Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster M Avskaffande av tv-avgiften Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. C Nytt ledarskap för Sverige

2017-01-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 1 4 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 5 8 R I R 2 0 1 6 3 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Svenska

2016-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33 (pdf, 213 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 2 2 2 R I R 2 0 1 6 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Ett

2016-12-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32 (pdf, 720 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 0 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 1 5 R I R 2 0 1 6 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Är

2016-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:31 (pdf, 348 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 2 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 4 5 0 R I R 2 0 1 6 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statliga

2016-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30 (pdf, 358 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 2 1 D N R 3 1 2 0 1 4 1 4 8 1 R I R 2 0 1 6 2 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2016-11-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29 (pdf, 377 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 8 7 0 R I R 2 0 1 6 2 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Förutsättningar

2016-11-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:28 (pdf, 589 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 1 4 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 7 1 R I R 2 0 1 6 2 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Granskning

2016-11-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:27 (pdf, 609 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:26

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 0 9 6 R I R 2 0 1 6 2 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Upprättandet

2016-11-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:26 (pdf, 363 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 0 1 7 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 1 5 8 R I R 2 0 1 6 2 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2016-10-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:25 (pdf, 346 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 0 0 3 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 7 2 5 R I R 2 0 1 6 2 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Internationella

2016-10-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24 (pdf, 228 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:23

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 1 4 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 4 7 8 R I R 2 0 1 6 2 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: En

2016-10-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:23 (pdf, 379 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:22

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 2 0 D N R 3 1 2 0 1 4 1 4 7 6 R I R 2 0 1 6 2 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statliga

2016-09-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:22 (pdf, 314 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:21

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 1 3 D N R 3 1 2 0 1 4 1 4 6 9 R I R 2 0 1 6 2 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Förberedande

2016-09-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:21 (pdf, 730 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:20

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 4 7 7 R I R 2 0 1 6 2 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Att

2016-09-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:20 (pdf, 301 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:19

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 9 0 2 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 3 0 6 R I R 2 0 1 6 1 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2016-09-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:19 (pdf, 207 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:18

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 8 2 6 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 9 0 1 R I R 2 0 1 6 1 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Teracom

2016-09-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:18 (pdf, 353 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:17

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 8 2 6 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 3 7 2 R I R 2 0 1 6 1 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Ett

2016-09-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:17 (pdf, 358 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:16

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 2 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 7 0 7 R I R 2 0 1 6 1 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Behövs

2016-07-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:16 (pdf, 161 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:15

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 6 2 0 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 7 8 6 R I R 2 0 1 6 1 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Det

2016-07-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:15 (pdf, 354 kB)
Paginering