Dokument & lagar (307 träffar)

Uttag 2016/17

Totalt 3409 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster M Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster M Avskaffande av tv-avgiften Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. C Nytt ledarskap för Sverige

2017-01-11

Statens offentliga utredningar 2016:94

sou 2016 94 Saknad Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro en utredning om problematisk elevfrånvaro Stockholm 2016 SOU 2016:94 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:94 (pdf, 2608 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:71

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten Betänkande av 2015 års vallagsutredning Stockholm 2016 SOU 2016:71 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:71 (pdf, 1234 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:55

Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2016 SOU 2016:55 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:55 (pdf, 2138 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:49

sou 2016 49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Betänkande av Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Stockholm 2016 SOU 2016:49 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:49 (pdf, 3062 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:48

sou 2016 48 Regional indelning tre nya län Delbetänkande av Indelningskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:48 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:48 (pdf, 2235 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:46

SOU 2016:46 Bilaga 8 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Utredning kring andelen barn med grav språkstörning 2015-09-07 829 Bilaga 8 SOU 2016:46 Teknisk rapport Om undersökningen Enheten för Demokratistatistik vid Statistiska centralbyrån SCB genomförde under våren 2015 en undersökning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:46 (pdf, 1534 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:46

SOU 2016:46 Bilaga 5 UTBILDNING FÖR ELEVER INOM SPECIALSKOLANS MÅLGRUPP SOM ÄR DÖVA ELLER HÖRSELSKADADE EN FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT Annika Dahlgren Sandberg 657 Bilaga 5 SOU 2016:46 INNEHÅLL 1.Inledning 1.1.Syfte 1.2.Bakgrund 1.2.1.Barn med hörselnedsättning, ett förändrat scenario 2.Metod 2.1.Sökkriterier


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:46 (pdf, 2190 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:46

sou 2016 46 d2 16Hög kompetens och professionalism hos lärare och annan skolpersonal Utredningens bedömning: I regeringens satsningar på special- pedagogik bör det tydligt ingå satsningar på speciallärare med specialisering mot dövhet eller hörselnedsättning respektive grav språkstörning. Statens skolverk bör prioritera


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:46 (pdf, 2387 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:46

sou 2016 46 Samordning, ansvar och kommunikation vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Slutbetänkande av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Stockholm 2016 SOU 2016:46 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:46 (pdf, 8069 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:45

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad Slutbetänkande av 2014 års fondutredning Stockholm 2016 SOU 2016:45 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:45 (pdf, 2899 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:33

sou 2016 33 Ett bonusmalus-system för nya lätta fordon Betänkande av Bonusmalus-utredningen Stockholm 2016 SOU 2016:33 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:33 (pdf, 2772 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:21

sou 2016 21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2016 SOU 2016:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:21 (pdf, 2247 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:20

Föräldraledighet för statsråd Betänkande av Utredningen om översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd Stockholm 2016 SOU 2016:20 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:20 (pdf, 766 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:6

Framtid sökes Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare Betänkande av Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare Stockholm 2016 SOU 2016:6 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:6 (pdf, 1170 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:93

sou 2016 93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser Betänkande av Utredningen om nätdroger m.m. Stockholm 2016 SOU 2016:93 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-27

Statens offentliga utredningar 2016:93 (pdf, 2395 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:92

sou 2016 92 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar Delbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Stockholm 2016 SOU 2016:92 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2016-12-20

Statens offentliga utredningar 2016:92 (pdf, 1323 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:91

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden Betänkande av Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Stockholm 2016 SOU 2016:91 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:91 (pdf, 907 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:90

sou 2016 90 Forskning och utveckling på försvarsområdet Betänkande av Försvarsforskningsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:90 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:90 (pdf, 9688 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:89

För digitalisering i tiden SOU 2016:89 För digitalisering i tiden Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2016 SOU 2016:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-12-15

Statens offentliga utredningar 2016:89 (pdf, 1649 kB)