Dokument & lagar (19 träffar)

Uttag 2016/17

Totalt 3409 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster M Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster M Avskaffande av tv-avgiften Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. C Nytt ledarskap för Sverige

2017-01-11

Valprövningsnämndens beslut 2016:13

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade att utse AA till ny ledamot i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. Redogörelse för överklagandet BB, som var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, gav in en skrift till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun där han meddelade att han avsäger

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:12

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Ljusdals kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Hon är inte medlem i något parti, har inget partipolitiskt engagemang och har inte tillfrågats. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:14

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse AA som ny ersättare för Miljöpartiet i Växjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Han avsäger sig uppdraget och har meddelat kommunstyrelsen i Växjö det. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Kronobergs län har i yttrande den

2016-11-09

Valprövningsnämndens beslut 2016:7

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att utse Susanna Ahlberg som ny ledamot för Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Älmhults kommun. Redogörelse för överklagandet Susanna Ahlberg har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Kronobergs län den 20 juli 2016 överklagat beslutet. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2016:6

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse Lars Lindblad som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings län har i yttrande den 17 juni 2016 anfört i huvudsak följande. Vid valet till

2016-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2016:3

Sedan AA avgått som ledamot för Jakt- och fiskesamerna i Sametinget utsåg Länsstyrelsen i Norrbottens län BB som ledamot och bl.a. CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han inte ska vara medlem i Jakt- och fiskesamerna. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen

2016-06-15

Valprövningsnämndens beslut 2016:2

Sedan AA avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i landstingsfullmäktige i Kronobergs läns landsting utsåg Länsstyrelsen i Kronobergs län BB som ledamot och CC som ersättare. Redogörelse för överklagandet CC har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Han ställer inte upp som ersättare eftersom

2016-04-27

Valprövningsnämndens beslut 2016:1

Valmyndigheten beslutade den 30 november 2015 att registrera partibeteckningen Liberalerna för val till riksdagen. Samtidigt beslutades att avregistrera partibeteckningen Folkpartiet liberalerna för samma val. Redogörelse för överklagandet Klassiskt liberala partiet har överklagat Valmyndighetens beslut. Klassiskt liberala

2016-02-10

Valprövningsnämndens beslut 2009:17

I det överklagade beslutet utsåg Länsstyrelsen i Skåne län AA som ny ledamot, efter BB, och CC som ny ersättare i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun från och med den 11 augusti 2009 till och med den 31 oktober 2010. CC har överklagat beslutet och anfört bl.a. att han inte kan anta uppdraget samt att han lämnat det aktiva

2009-09-07

Valprövningsnämndens beslut 2009:15

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört följande. Den av honom avgivna rösten blev inte räknad på grund av felaktig hantering från röstmottagarnas

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:13

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört att det vid valet förekommit avvikelser från föreskriven ordning bl.a. enligt följande. Valet har inte varit

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:12

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. I den sammanställning av röstfördelningen som redovisas på Valmyndighetens hemsida har

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:16

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. I en den 6 juni 2009 dagtecknad skrivelse, som inkom till Valmyndigheten den 26 juni 2009 och till Valprövningsnämnden den 29 juni 2009, har AA

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:5

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde genom beslut den 27 maj 2009 utgången av valet till Sametinget den 17 maj 2009. Valresultatet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar den 2 juni 2009. Partiet Min Geaidnu har överklagat valet och anfört följande. Länsstyrelsen har vid sammanräkningen ogiltigförklarat 84 röster

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:14

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Han infann sig i vallokalen i valdistriktet Norrtorn i Oskarshamn och uppvisade därvid

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:10

I en skrivelse, som kom in till Valmyndigheten den 11 december 2006, begärde Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet ersättning med 16 250 kr för tryckning av informationsblad inför de allmänna valen år 2006. Miljöpartiet anförde bl.a. följande till stöd för sin begäran om ersättning. Partiet hade planerat att ibladningen

2009-04-15

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1908

mwAM®TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1908. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 17 Januari 1908. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 17 januari 1908. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöf verläggningarna

1908-01-01