Dokument & lagar (75 träffar)

Register 1970:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag höstsessionen A A bortlagstiftning: se Sterilisering 60Nordiska rådet 63 Ackordslag 6 Administrativt rättsskydd: se Förvaltningsrätt 54 Adoptionslagstiftning: se Föräldrabalken

1970-01-01

Register 1970:L1u - höst (pdf, 603 kB)

Register 1970:L1u

Första lagutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Administrativt frihetsberövande: se Offentligt biträde 21 Aga: se Brottsbalken 32 4 ktiebolagslagen: lag om ändring i lagen 1944:705 om aktiebolag 17 ökat

1970-01-01

Register 1970:L1u (pdf, 884 kB)

Register 1970:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags höstsession E Ersättningsstadga, ändring i, se Riksdagen 2 49 H Handikappade, sysselsättning för, se Kommunala frågor 1 44 I indelning, ändring i kommunal och ecklesiastik,

1970-01-01

Register 1970:Ku - höst (pdf, 174 kB)

Register 1970:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 36 Se även Val 3 11 och Lagsökning 17 B Beriktigande, se Nordiska rådet 33 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor

1970-01-01

Register 1970:Ku (pdf, 473 kB)

Register 1970:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag höstsessionen A Autajaures reglering se Stora Sjöfallets nationalpark D Danmark, förhandlingar med, angående vattenföroreningen i Öresund se Miljövård 12 E Ekologiska verkningar

1970-01-01

Register 1970:Ju - höst (pdf, 351 kB)

Register 1970:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat se Beredskapsstat Alnarpsinstitutet: 1. förvaltningskostnader m. m.1:30 4 2. huvudmannaskap, se Mellanskolan Anläggningsstöd se Idrotten

1970-01-01

Register 1970:Ju (pdf, 822 kB)

Register 1970:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Arbetarskyddslagen, riksdagens organ enligt 60 90 Bankoutskottets instruktion, upphävande av.90 Besvärsstadga för riksdagen och dess verk.82

1970-01-01

Register 1970:Bu - höst (pdf, 418 kB)

Register 1970:Bu

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäktige.riksgäldsfullmäktige styrelsen för riksdagsbiblioteket.styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.Berättelser

1970-01-01

Register 1970:Bu (pdf, 682 kB)

Register 1970:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag liöstsessionen I. Direkt beskattning Ackumulerad inkomst, anpassning av bestämmelserna till 1970 års skat tereform 65 Aktiebolag, skärpt beskattning.55 Aktievinstbeskattning

1970-01-01

Register 1970:Bevu - höst (pdf, 449 kB)

Register 1970:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag vårsessionen I. Direkt beskattning Ackumulerad inkomst, likvid för skog.24 Affärslokaler, investeringsavgift 37 Aktiebolag avveckling av dubbelbeskattning.11 den statliga inkomstskatten

1970-01-01

Register 1970:Bevu (pdf, 799 kB)

Register 1970:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag höstsessionen I Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag höstsessionen A Abortförebyggande åtgärder 70 B Barnfilm, utredning angående.64 Bilar, skrotningsavgift på, se Exportförbudet etc. Bostadstillägget för pensionärer, m.

1970-01-01

Register 1970:Abu - höst (pdf, 390 kB)

Register 1970:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag vårsessionen A Arbetare och tjänstemän, se Jämlikhet etc. Arbetsplatsmiljön m. m.forskning om och inventering av.32 Arkivmaterial, tillvaratagande vid företagsnedläggningar

1970-01-01

Register 1970:Abu (pdf, 557 kB)

rfs 1967:23 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 1 7 NOVEMBER 1967-NR 23 Nr 23 Riksdagens bankoutskotts beslut angående ändrad lydelse av 18 tjänstemannastadgan för riksdagen ock dess verk RFS 1967:8 meddelat den 24 oktober 1967 Riksdagens bankoutskott har beslutat att 18 tjänstemannastadgan

1967-10-24

rfs 1967:23 - höst (pdf, 144 kB)

rfs 1967:15 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 JUNI 1967- NR 15 Nr 15 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967x Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-07-01

rfs 1967:15 - höst (pdf, 153 kB)

rfs 1967:20 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR mm md UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 20 Nr 20 Bestämmelser om grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens bemyndigandel, ingått följande avtal om grupplivförsäkring för riksdagens

1967-06-09

rfs 1967:20 - höst (pdf, 325 kB)

rfs 1967:21 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 21 Nr 21 Riksdagens förvaltningskontors cirkulär om bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder m. m. Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor medgiver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att

1967-06-05

rfs 1967:21 - höst (pdf, 217 kB)

rfs 1967:12 - höst

60 1967 Nr 12 Nr 12 Särskild föreskrift i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring för arbetstagare hos riksdagen och dess verk utfärdad av styrelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 6 april 1967 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreskriver, med stöd av riksdagens bemyndigande1, att följande

1967-04-07

rfs 1967:12 - höst (pdf, 111 kB)

rfs 1967:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rmsw UTKOM DEN 8 MAJ 1967 NR 1112 Nr 11 Bestämmelser om grupplivförsäkring för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 6 april 1967 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1967-04-07

rfs 1967:11 - höst (pdf, 153 kB)

rfs 1967:22 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 22 SEPTEMBER 1967 NR 22 Nr 22 Reglemente angående statens grupplivförsäkring SFS 1962:698 givet Stockholms slott den 14 december 1962 med därefter vidtagna ändringar Kungl. Maj t har, med stöd av riksdagens beslut 1 2 3 4, funnit

1967-01-01

rfs 1967:22 - höst (pdf, 635 kB)

rfs 1967:19 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967- NR 19 Nr 19 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med senare vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1967-01-01

rfs 1967:19 - höst (pdf, 206 kB)