Dokument & lagar (75 träffar)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:18

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 18 Nr 18 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar av böcker, kartor och

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:18 (pdf, 362 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:17

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR rcrmfcignra UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 17 Nr 17 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a att ombesörja

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:17 (pdf, 660 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:16

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 JUNI 1967 NR 16 Nr 16 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967 vidtagen ändring1 1 Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:16 (pdf, 638 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:14

68 Nr 14 Ordningsstadga för Riksdagens andra kammare antagen den 27 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens andra kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20 4 mom. i ordningsstadgan för Riksdagens andra kammare skall erhålla ändrad lydelse, och kommer till följd

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:14 (pdf, 457 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:13

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 30 MAJ 1967- NR 1314 Nr 13 Ordningsstadga för Riksdagens första kammare antagen den 6 april 1949, med t. o. m. den 1 mars 1967 vidtagna ändringar1 Riksdagens första kammare har den 1 mars 1967 beslutat att 17 1 mom.19 2 mom. och 20

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:13 (pdf, 437 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:10

Nr 10 Föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder in. m. för anställningar hos riksdagen och dess verk utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 25 januari 1967 Genom beslut den 1 november 1960 med därefter vidtagna ändringar ha delegerade för riksdagens verk utfärdat föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:10 (pdf, 407 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:9

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR raaH UTKOM DEN 1 4 FEBRUARI 1967- NR 910 Nr 9 Bestämmelser om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 14 december 1966 1959 års riksdag beslöt, med

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:9 (pdf, 212 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:8

43 Nr 8 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1. Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning hos riksdagen och dess verk på vilken statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 nr 274 är tillämplig. 2 Stadgan

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:8 (pdf, 415 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:7

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 JANUARI 1967 INI R 78 Nr 7 Statstj änstemannalag SFS 1965:274-given Stockholms slott den 3 juni 1965. Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt:att Vi, med riksdagen1, funnit gott förordna

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:7 (pdf, 499 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:6

27 Nr 6 Ordningsstadga för Riksdagens andra kammare antagen den 27 april 1949, med t. o. m. höstsessionen 1966 vidtagna ändringar 1 Mom. 1. Kammaren sammanträder utan föregående kallelse varje riksdags första söckendag klockan 11. Mot. 1966:985 Mom. 2. Den ledamot, som enligt 33 riksdagsordningen äger att, innan

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:6 (pdf, 436 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:5

21 Nr 5 Ordningsstadga för Riksdagens första kammare antagen den 6 april 1949, med t. o. in. höstsessionen 1966 vidtagna ändringar 1 Mom. 1. Kammaren sammanträder utan föregående kallelse varje riksdags första söckendag klockan 11. Mot. 1966:810 Mom. 2. Den ledamot, som enligt 33 riksdagsordningen äger att, innan

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:5 (pdf, 369 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:4

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 JANUARI 1967 NR 46 Nr 4 Riksdagsstadga antagen den 23 mars 1949, med t. o. m. höstsessionen 1966 vidtagna ändringar Riksdagens inkallande 1 Hurusom riksdagen, där den ej av Konungen sammankallas till tidigare dag, varje år den

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:4 (pdf, 644 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:3

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 4 JANUARI 1967 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 25 maj 1966 ändr. 7/12, 15/12 1966j1 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:3 (pdf, 353 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:2

3 Nr 2 Bestämmelser angående ikraftträdande av vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens författningssamling antagna av riksdagen den 13 december 1966 Riksdagen har beslutat som följer.1 I Riksdagens författningssamling införd författning eller föreskrift, som icke intages i Svensk författningssamling,

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:2 (pdf, 106 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:1

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 2 JAN UÅRI 1967NR 12 to Nr 1 Bestämmelser angående Riksdagens författningssamling RFS antagna av riksdagen den 13 december 1966 Riksdagen har beslutat som följer.1 1 1. I Riksdagens författningssamling skola intagas a av riksdagen

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:1 (pdf, 204 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:reg

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1967 Register för år 1967 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:nr 1 ikraftträdande av vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens

1967-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:reg (pdf, 164 kB)

Register 1967

Statsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessiouen A Akademiska sjukhuset i Uppsala, anslag till utrustning.201:2 Alkoholmissbrukare, vård av: motioner om utredningen angående den framtida vården av al koholskadade

1967-01-01

Register 1967 (pdf, 730 kB)

Register 1967

Statsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5: 41 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget för 1966/67 9: 8 Affärsverk, statens: statsverkspropositionen

1967-01-01

Register 1967 (pdf, 2700 kB)

Register 1967

Tredje lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Arbetstid för vägtrafiken se Vägtrafik 33 B Backspegel se Vägtrafik 21 Belysning på motorfordon se Vägtrafik 27 Belysning av övergångsställe se Vägtrafik

1967-01-01

Register 1967 (pdf, 835 kB)

Register 1967

Tredje lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessionen A Arrendator lag angående ändrad lydelse av 2 kap. 57 lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom 54 A vgaser se Vägtrafik 62 Axeltryck

1967-01-01

Register 1967 (pdf, 539 kB)