Dokument & lagar (137 träffar)

EU-nämndens dokument 2007/08:143F90

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2007/08 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet

2008-11-25

Departementsserien 2007:53

Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. 1 2 Innehåll Innehåll.3 Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Lagtext.6 Förslag till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring 6 2 Bakgrund 10 3 Gällande rätt 11 3.1 Lagen om arbetslöshetsförsäkring 11 3.2 De arbetsmarknadspolitiska förordningarna.12

2008-01-01

Departementsserien 2007:53 (pdf, 248 kB)

Departementsserien 2007:52

Ds 2007:52 Vårdnadsbidrag Familjepolitisk reform Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2008-01-01

Departementsserien 2007:52 (pdf, 1165 kB)

Departementsserien 2007:51

Ds 2007:51 Ersättningssystem i samverkan hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer, m.m. Försvarsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-01-01

Departementsserien 2007:51 (pdf, 3248 kB)

Departementsserien 2007:50

Ds 2007:50 Jämställdhetsbonus Familjepolitisk reform Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2008-01-01

Departementsserien 2007:50 (pdf, 968 kB)

Departementsserien 2007:49

Innehåll 1TU UT SammanfattningTU UT 5 2TU UT LagförslagTU UT 7 3TU UT InledningTU UT 9 3TU 1UT StängselnämndenTU UT.9 3TU 2UT NärmareTU om Stängselnämndens uppgifterUT 9 3TU 3UT KostnaderTU UT 10 4TU UT ÖvervägandenTU och förslagUT.11 4TU 1UT StängselnämndenTU upphörUT 11 4TU 2UT KostnadernaTU

2008-01-01

Departementsserien 2007:49 (pdf, 165 kB)

Departementsserien 2007:48

Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget Ds 2007:48 del 1-2 Remissinstanser: 1.Sveriges riksbank 2.Riksdagens ombudsmän 3.Riksrevisionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:48 (pdf, 132 kB)

Departementsserien 2007:48

Ds 2007:48 Statsrådsberedningen Lissabonfördraget Del 2 Bilagor SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:48 (pdf, 29259 kB)

Departementsserien 2007:48

Lissabonfördraget, del 1 Innehåll Termer och förkortningar 9 1 Promemorians innehåll 13 2Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget 21 3.1 Bakgrund 21 3.2 Lissabonfördraget 27 3.3 Dialogen med riksdagen 29

2008-01-01

Departementsserien 2007:48 (pdf, 1750 kB)

Departementsserien 2007:47

Innehåll 1TU UT SammanfattningTU UT 5 2TU UT LagförslagTU UT 7 2TU 1UT FörslagTU till lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassorUT 7 2TU 2UT FörslagTU till lag om ändring i sekretesslagen 1980:100UT 12 2TU 3UT FörslagTU till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring.UT

2008-01-01

Departementsserien 2007:47 (pdf, 355 kB)

Departementsserien 2007:46

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan Försvarsberedningens omvärldsanalys 1 Säkerhet i samverkan Ds 2007:46 Innehåll MISSIV 4 1 ETT BRETT PERSPEKTIV PÅ HOT OCH EN SAMLAD SYN PÅ SÄKERHET 7 2 VÄRDEN OCH INTRESSEN.10 3 GLOBALA UTMANINGAR OCH HOT 12 4 AFRIKA.23 5 ASIEN.25 6 MELLANÖSTERN 28 7 USA 31 8 RYSSLAND.33

2008-01-01

Departementsserien 2007:46 (pdf, 1032 kB)

Departementsserien 2007:45

Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta en ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land U 2007:CGenom denna promemoria Vägen

2008-01-01

Departementsserien 2007:45 (pdf, 706 kB)

Departementsserien 2007:43

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Ds 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-01-01

Departementsserien 2007:43 (pdf, 1587 kB)

Departementsserien 2007:42

Ds 2007:42 Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting Finansdepartementet Innehåll SammanfattningTU UT.5 1TU UT FörfattningsförslagTU UT 7 1TU 1UT FörslagTU till lag om ändring i kommunallagen 1991:900UT.7 2TU UT GällandeTU lagstiftningUT 9 2TU 1UT ÅterremissTU och bordläggningUT 9 2TU 1.1UT ÅterremissTU

2008-01-01

Departementsserien 2007:42 (pdf, 932 kB)

Departementsserien 2007:41

Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2008-01-01

Departementsserien 2007:41 (pdf, 400 kB)

Departementsserien 2007:40

Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2008-01-01

Departementsserien 2007:40 (pdf, 733 kB)

Departementsserien 2007:39

Utdrag Protokoll 1 2007-03-29 N2007/3441/FIN Näringsdepartementet Förordnanden i en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten Regeringen beslutade den 25 januari 2007 att tillsätta en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att ta fram en


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 57 kB)

Departementsserien 2007:39

Bilaga 2 till PROTOKOLL nr I 4 vid regeringssammanträde 2007-01-25 Promemoria 2006-11-15 Näringsdepartementet Inbjudna till hearing 6 december 2006 rörande rapporten En ny institutssektor en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Intresseorganisationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 64 kB)

Departementsserien 2007:39

Bilaga 1 till PROTOKOLL nr I 4 vid regeringssammanträde 2007-01-25 Näringsdepartementet Arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten Regeringen beslutar att det inom Regeringskansliet skall tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 85 kB)

Departementsserien 2007:39

Utdrag Protokoll I 4 vid regeringssammanträde 2007-01-25 N2007/790/ITFoU Näringsdepartementet Arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan för en fortsatt utveckling av industriforskningsinstituten 2 bilagor Regeringen beslutar att det inom Regeringskansliet skall tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2007:39 (pdf, 60 kB)