Dokument & lagar (124 träffar)

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Departementsserien 2011:45

Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-01-01

Departementsserien 2011:45 (pdf, 1772 kB)

Departementsserien 2011:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2012-01-01

Departementsserien 2011:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2011:35

Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel mangement and on the safety of radioactive waste management, english Ds 2011:35 Swedens fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish

2012-01-01

Departementsserien 2011:35 (pdf, 4240 kB)

Departementsserien 2011:28

Ds 2011:28 EU:s gränskodex Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2012-01-01

Departementsserien 2011:28 (pdf, 1438 kB)

Departementsserien 2011:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2011:25

Remiss 2011-07-12 SB2011/5155/EU-kansliet Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08 405 31 62 Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer Ds 2011:25 Remissinstanser: 1.Sveriges


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 88 kB)

Departementsserien 2011:25

6.4.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning L 91/1 II Icke-lagstiftningsakter BESLUT EUROPEISKA RÅDETS BESLUT av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta 2011/199/EU EUROPEISKA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 703 kB)

Departementsserien 2011:25

Innehåll Förkortningar.7 Promemorians huvudsakliga innehåll 9 1 Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.11 2 Ärendet.15 3 Bakgrund till inrättande av en permanent stabilitetsmekanism för euroländerna 17 3.1 Den statsfinansiella krisen i euroområdet

2012-01-01

Departementsserien 2011:25 (pdf, 278 kB)

Departementsserien 2011:23

Ds 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:23 (pdf, 597 kB)

Departementsserien 2011:18

Ds 2011:18 Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:18 (pdf, 1707 kB)

Departementsserien 2011:13

Ds 2011:13 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:13 (pdf, 565 kB)

Departementsserien 2011:9

Ds 2011:9 Förbättringar inom familjepolitiken Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2012-01-01

Departementsserien 2011:9 (pdf, 443 kB)

Departementsserien 2011:43

Innehåll 1 Sammanfattning 9 2 Promemorians lagförslag.11 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1991:453 om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg 11 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 2010:299 om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig

2011-12-20

Departementsserien 2011:43 (pdf, 2458 kB)

Departementsserien 2011:42

Ds 2011:42 Efter 65 inte bara pension En analys av de äldres ekonomiska situation Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-12-13

Departementsserien 2011:42 (pdf, 1239 kB)

Departementsserien 2011:44

Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Promemorians lagförslag 5 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.5 3 Bakgrund 7 4 Polisens tillgång till signalspaning 11 4.1 Bakgrund 11 4.1.1 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 11 4.1.2 Polisens tillgång

2011-12-08

Departementsserien 2011:44 (pdf, 302 kB)

Departementsserien 2011:41

Innehåll Sammanfattning.5 1 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i lagen 2005:807 om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 7 2 Bakgrund 11 2.1 Samordningsförbund 11 2.2Ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 13 Generell avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

2011-11-29

Departementsserien 2011:41 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 2011:39

Innehåll Till Justitiedepartementet.7 Sammanfattning.9 1 Författningsförslag 15 1.1 Förslag till lag om internationella namnfrågor.15 1.2 Förslag till lag om ändring i namnlagen 1982:670 20 2 Svensk internationell namnrätt 21 2.1 Utvecklingen fram till 1982 års namnlag.21 2.2 Gällande rätt.25 2.2.1 Svenska

2011-11-24

Departementsserien 2011:39 (pdf, 671 kB)

Departementsserien 2011:38

Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2011-11-17

Departementsserien 2011:38 (pdf, 574 kB)

Departementsserien 2011:37

Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-11-10

Departementsserien 2011:37 (pdf, 718 kB)