Dokument & lagar (201 träffar)

Departementsserien 2012:48

Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Statsrådsberedningen Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Statsrådsberedningen SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2012-11-12

Departementsserien 2012:48 (pdf, 962 kB)

Departementsserien 2012:49

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.6 2 Författningsförslag 7 2.1Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:7637 2.2 Förslag till lag om ändring i tobakslagen 1993:5818 2.3 Förslag till lag om ändring i epizootilagen 1999:65712 2.4 Förslag till lag om ändring i zoonoslagen 1999:658

2012-11-09

Departementsserien 2012:49 (pdf, 286 kB)

Departementsserien 2012:42

Förord Chefen för Justitiedepartementet gav den 1 mars 2011 i uppdrag åt hovrättsrådet Niklas Wågnert att biträda Justitiedepartementet med en översyn av bestämmelserna om förverkande av fordon vid trafikbrott. Genom denna promemoria är uppdraget slutfört. Stockholm i augusti 2012 Niklas Wågnert 3 Innehåll Sammanfattning.9

2012-11-07

Departementsserien 2012:42 (pdf, 953 kB)

Departementsserien 2012:44

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Promemorians lagförslag.7 Förslag till lag om ändring i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.7 2 Ärendet.15 3 Direktivet 17 4 Genomförande av direktivet.19 4.1 Skyddstiden för ljudupptagningar 19 4.2 Skyddstiden för musikaliska

2012-11-05

Departementsserien 2012:44 (pdf, 354 kB)

Departementsserien 2012:47

Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU Näringsdepartementet Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2012-10-30

Departementsserien 2012:47 (pdf, 1289 kB)

Departementsserien 2012:43

Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor Landsbygdsdepartementet Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2012-10-18

Departementsserien 2012:43 (pdf, 643 kB)

Departementsserien 2012:41

Ds 2012:41 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2012-10-17

Departementsserien 2012:41 (pdf, 324 kB)

Departementsserien 2012:39

Ds 2012:39 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-10-05

Departementsserien 2012:39 (pdf, 1107 kB)

Departementsserien 2012:37

Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-10-05

Departementsserien 2012:37 (pdf, 1722 kB)

Departementsserien 2012:38

Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191

2012-09-28

Departementsserien 2012:38 (pdf, 1415 kB)

Departementsserien 2012:33

Ändringar med anledning av förordningen EG nr 1223/2009 om kosmetiska produkter 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978xxx-91xx-xx38-xxxxx23789-x-2 ISSN 0284xxxx-xxxx6012 produkter kosmetiska om 1223/2009 nr EG förordningen av anledning med Ändringar 2:33

2012-09-28

Departementsserien 2012:33 (pdf, 3716 kB)

Departementsserien 2012:7

Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2012-09-28

Departementsserien 2012:7 (pdf, 794 kB)

Departementsserien 2012:36

Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978xxx-91xx-xx38-xxxxx23799-x-1 ISSN 0284xxxx-xxxx6012 Socialdepartementet 389094Ds2012-36omsl4mm.indd 1-3 2012-09-20 09:48 Ds 2012:36

2012-09-27

Departementsserien 2012:36 (pdf, 827 kB)

Departementsserien 2012:35

Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2012-09-20

Departementsserien 2012:35 (pdf, 705 kB)

Departementsserien 2012:34

Ds 2012:34 Sekretess i det internationella samarbetet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978xxx-91xx-xx38-xxxxx23790-x-8 ISSN 0284xxxx-xxxx6012 Justitiedepartementet Ds 2012:34 Sekretess i det internationella samarbetet Justitiedepartementet SOU och

2012-09-14

Departementsserien 2012:34 (pdf, 604 kB)

Departementsserien 2012:32

Innehåll 1 Sammanfattning 7 2 Promemorians lagförslag 9 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall 9 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 1994:569 om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt.10 2.3Förslag

2012-09-12

Departementsserien 2012:32 (pdf, 320 kB)

Departementsserien 2012:31

Ds 2012:31 App to date Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-09-12

Departementsserien 2012:31 (pdf, 2066 kB)

Departementsserien 2012:24

Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2012-08-24

Departementsserien 2012:24 (pdf, 585 kB)

Departementsserien 2012:18

Ds 2012:18 Convention on nuclear safety 2012 extra ordinary meeting The Swedish National Report Ministry of the Environment Ds 2012:18 Convention on nuclear safety 2012 extra ordinary meeting The Swedish National Report Ministry of the Environment This report is on sale in Stockholm at Fritzes Customer Service,

2012-08-24

Departementsserien 2012:18 (pdf, 4760 kB)