Dokument & lagar (188 träffar)

Departementsserien 2012:5

Ds 2012:5 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-03-20

Departementsserien 2012:5 (pdf, 510 kB)

Departementsserien 2012:4

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Revision i finansiella företag Ds 2012:4 Januari 2012 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.3 1 Lagtext.4 1.1 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen 1987:6194 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen 1995:1570 om medlemsbanker 6 1.3 Förslag till lag om ändring

2012-02-14

Departementsserien 2012:4 (pdf, 241 kB)

Departementsserien 2012:2

Revision i finansiella företag Ds 2012:2 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-02-08

Departementsserien 2012:2 (pdf, 1012 kB)

Departementsserien 2012:3

Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Lagtext.7 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring.7 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor 20 2.3Förslag till lag om ändring i lagen 2002:546 om behandling av personuppgifter i den arbets- marknadspolitiska verksamheten

2012-01-31

Departementsserien 2012:3 (pdf, 659 kB)

Departementsserien 2012:1

Nya regler om prospekt Ds 2012:1 Nya regler om prospekt Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-19

Departementsserien 2012:1 (pdf, 4708 kB)

Departementsserien 2011:45

Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-01-01

Departementsserien 2011:45 (pdf, 1772 kB)

Departementsserien 2011:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2012-01-01

Departementsserien 2011:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2011:35

Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel mangement and on the safety of radioactive waste management, english Ds 2011:35 Swedens fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish

2012-01-01

Departementsserien 2011:35 (pdf, 4240 kB)

Departementsserien 2011:28

Ds 2011:28 EU:s gränskodex Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2012-01-01

Departementsserien 2011:28 (pdf, 1438 kB)

Departementsserien 2011:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2011:25

Remiss 2011-07-12 SB2011/5155/EU-kansliet Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08 405 31 62 Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer Ds 2011:25 Remissinstanser: 1.Sveriges


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 88 kB)

Departementsserien 2011:25

6.4.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning L 91/1 II Icke-lagstiftningsakter BESLUT EUROPEISKA RÅDETS BESLUT av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta 2011/199/EU EUROPEISKA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:25 (pdf, 703 kB)

Departementsserien 2011:25

Innehåll Förkortningar.7 Promemorians huvudsakliga innehåll 9 1 Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.11 2 Ärendet.15 3 Bakgrund till inrättande av en permanent stabilitetsmekanism för euroländerna 17 3.1 Den statsfinansiella krisen i euroområdet

2012-01-01

Departementsserien 2011:25 (pdf, 278 kB)

Departementsserien 2011:23

Ds 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2011:23 (pdf, 597 kB)

Departementsserien 2011:18

Ds 2011:18 Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:18 (pdf, 1707 kB)

Departementsserien 2011:13

Ds 2011:13 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:13 (pdf, 565 kB)

Departementsserien 2011:9

Ds 2011:9 Förbättringar inom familjepolitiken Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2012-01-01

Departementsserien 2011:9 (pdf, 443 kB)

Departementsserien 2011:43

Innehåll 1 Sammanfattning 9 2 Promemorians lagförslag.11 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1991:453 om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg 11 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 2010:299 om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig

2011-12-20

Departementsserien 2011:43 (pdf, 2458 kB)

Departementsserien 2011:42

Ds 2011:42 Efter 65 inte bara pension En analys av de äldres ekonomiska situation Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-12-13

Departementsserien 2011:42 (pdf, 1239 kB)

Departementsserien 2011:44

Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Promemorians lagförslag 5 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.5 3 Bakgrund 7 4 Polisens tillgång till signalspaning 11 4.1 Bakgrund 11 4.1.1 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 11 4.1.2 Polisens tillgång

2011-12-08

Departementsserien 2011:44 (pdf, 302 kB)