Dokument & lagar (234 träffar)

EU-nämndens dokument 2014/15:verk

EU-nämndens verksamhet riksmöte 2014/15 EU-nämndens verksamhetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen

2015-10-01

Departementsserien 2014:46

ds 2014 46 Ds 2014:46 Några värdepappersmarknadsfrågor Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2015-01-01

Departementsserien 2014:46 (pdf, 3166 kB)

Departementsserien 2014:15

Ds 2014:15 Ersättning för höga sjuklönekostnader Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2015-01-01

Departementsserien 2014:15 (pdf, 826 kB)

Departementsserien 2014:12

Ds 2014:12 Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv Långsiktiga ekonomiska effekter av Pensionsåldersutredningens förslag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2015-01-01

Departementsserien 2014:12 (pdf, 1433 kB)

Departementsserien 2014:9

Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2015-01-01

Departementsserien 2014:9 (pdf, 884 kB)

Departementsserien 2014:8

ds 2014 8 Ds 2014:8 Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET Ds 2014:8 Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

2015-01-01

Departementsserien 2014:8 (pdf, 1976 kB)

Departementsserien 2014:45

Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2014-12-19

Departementsserien 2014:45 (pdf, 2172 kB)

Departementsserien 2014:44

Till Justitiedepartementet Genom beslut den 31 mars 2014 uppdrog dåvarande chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask, åt f.d. lagmannen Sigurd Heuman att biträda Justitiedepartementet med att överväga behovet och lämpligheten av att införa ett förbud att maskera sig vid idrottsarrangemang och, oavsett vilken

2014-12-11

Departementsserien 2014:44 (pdf, 360 kB)

Departementsserien 2014:43

Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp- och trafikförsäkringsfrågor. Stockholm i september 2014. Bertil Bengtsson Förkortningar FAL Försäkringsavtalslagen

2014-12-02

Departementsserien 2014:43 (pdf, 411 kB)

Departementsserien 2014:42

Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2014-12-02

Departementsserien 2014:42 (pdf, 492 kB)

Departementsserien 2014:41

Ds 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan Medicrimekonventionen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2014-12-02

Departementsserien 2014:41 (pdf, 2715 kB)

Departementsserien 2014:40

Ds 2014:40 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2014-12-02

Departementsserien 2014:40 (pdf, 1731 kB)

Departementsserien 2014:38

Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning En kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2014-12-02

Departementsserien 2014:38 (pdf, 517 kB)

Departementsserien 2014:37

Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2014-12-02

Departementsserien 2014:37 (pdf, 291 kB)

Departementsserien 2014:36

Ds 2014:36 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2014-12-02

Departementsserien 2014:36 (pdf, 666 kB)

Departementsserien 2014:35

Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2014-12-02

Departementsserien 2014:35 (pdf, 2111 kB)

Departementsserien 2014:33

Innehåll Sammanfattning.5 1 Lagförslag 7 1.1Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:4007 1.2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 12 2 Gällande rätt 13 2.1 Allmänt om sekretessregleringen.13 2.1.1 Grundlagsregleringen och sekretessbegreppet 13 2.1.2 Sekretessens föremål,

2014-10-02

Departementsserien 2014:33 (pdf, 480 kB)

Departementsserien 2014:34

Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2014-09-25

Departementsserien 2014:34 (pdf, 672 kB)

Departementsserien 2014:32

ds 2014 32 Ds 2014:32 Swedens fifth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedens implementation of the obligations of the Joint Convention Ds 2014:32 Swedens fifth national report under the Joint Convention on the safety

2014-09-16

Departementsserien 2014:32 (pdf, 5630 kB)

Departementsserien 2014:31

ds 2014 31 Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2014-09-11

Departementsserien 2014:31 (pdf, 1827 kB)