Dokument & lagar (1 126 träffar)

EU-nämndens dokument 2012/13:verk

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2012/13:EUN EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom

2013-10-01

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:1 EU-nämndens sammanträde 2013-09-20

EU-nämnden Utskick 2 2012/13:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-09-20 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Konkurrenskraft forskning Från Utbildnings- resp. Näringsdepartementet: Rådspm: Innovationsunionen och det Europeiska forskningsområdet, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:49 EU-nämndens sammanträde 2013-07-19

EU-nämnden Utskick 2 2012/13:49 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-07-19 kl. 09:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Utrikes frågor Från Utrikesdepartementet: Reviderad kommenterad dagordning Sammanfattning av utkast till rådsslutsatser för rådet för utrikesfrågor den 22 juli


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:48 EU-nämndens sammanträde 2013-07-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:48 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-07-12 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statssekreteraren Magnus Kindbom Återrapport från möte i rådet den 24-25 juni Information och samråd inför möte i rådet den 15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:47 EU-nämndens sammanträde 2013-07-05

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:47 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-07-05 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 26 juni Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:44 EU-nämndens sammanträde 2013-06-28

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2012/13:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-06-28 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 27-28 juni 2013 ev.Övrigt Anm.Nästa


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:42 EU-nämndens sammanträde 2013-06-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-06-20 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 21 maj Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:41 EU-nämndens sammanträde 2013-06-14

EU-nämnden Utskick 2 2012/13:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-06-14 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till pp. 2-6 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Från Arbetsmarknads- och Socialdepartementen: Reviderad kommenterad dagordning Rådspm: Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:39 EU-nämndens sammanträde 2013-05-31

EU-nämnden Utskick 2 2012/13:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-05-31 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1-3 Rättsliga och inrikes frågor Från kansliet: Reviderad preliminär dagordning Från Justitiedepartementet: Rådspm: dataskydd, dp. 3 Rådspm: SEFI, dp. 4 Draft Council conclusions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:38 EU-nämndens sammanträde 2013-05-24

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-05-24 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 22-23 april Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:28 EU-nämndens sammanträde 2013-02-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-22 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 28 januari Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:27 EU-nämndens sammanträde 2013-02-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2012/13:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 31 januari Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:21 EU-nämndens sammanträde 2013-02-01

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2012/13:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-02-01 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information om det irländska ordförandeskapet Ambassadören Elisabet Borsiin Bonnier ca 09.00 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:20 EU-nämndens sammanträde 2013-01-25

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-01-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 10 december 2012 Återrapport från möte i rådet den 17 januari


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:18 EU-nämndens sammanträde 2013-01-18

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2012/13:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-01-18 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 12 december Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA242

Rådspromemoria 2013-05-14 Näringsdepartementet Energi Rådets möte TTE den 7 juni 2013 Dagordningspunkt 11 Rubrik: Kommissionens meddelande Energiteknik och innovation Dokument: KOM 2013 253 Tidigare dokument: Faktapromemoria under beredning Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Har inte behandlats vid samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA242 (docx, 29 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA241

Rådspromemoria 2013-05-17 Näringsdepartementet Energi Rådets möte TTE energi den 7 juni 2013 Dagordningspunkt 10 Icke lagstiftande verksamhet Rubrik: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Making the internal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA241 (docx, 27 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA240

Rådspromemoria 2013-05-14 Näringsdepartementet Energi Rådets möte TTE den 7 juni 2013 Dagordningspunkt 9 Rubrik: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA240 (docx, 28 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA23F

Rådspromemoria 2013-05-23 Näringsdepartementet IT-politik Rådets möte Telekom den 6 juni 2013 Dagordningspunkt 7 Rubrik: Proposal for a Directive of the European Pariliament and of the Council on the accessibility of public sector bodies websites First reading Interinstitutional file 2013/0080 COD progress report


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA23F (docx, 26 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA23E

Rådspromemoria 2013-05-20 Näringsdepartementet Enheten för IT-politik Rådets möte TTE-telekom den 6 juni Dagordningspunkt 6b Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Första behandlingen Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BA23E (docx, 28 kB)