Dokument & lagar (1 126 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB60F

Promemoria 2013-06-13 Rev 2013-06-18 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2013/1979/IE S2013/4473/EIS Rådets möte social-jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarnas möte den 20-21 juni 2013 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB60F (docx, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BE9B3

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningspaketet om sammanhållningspolitiken Övriga frågor ev.Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, yttranden och beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BE9B2

Kommenterad dagordning rådet 2013-09-17 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 30 september 2013 Kommenterad dagordning Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Sammanhållningspolitiken Diskussionspunkt På dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BE9B2 (docx, 25 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6415

Rådspromemoria 2012-12-04 Socialdepartementet Konkurrenskraftsrådets möte den 10 december 2012 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Upphandlingspaketet första läsningen a Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling första läsningen b Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6415 (docx, 35 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6414

Rådspromemoria 2012-11-26 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Riksdagen Rådets möte KKR den 10-11 december 2012 Dagordningspunkt: 17 Rubrik: Meddelande från kommissionen om förbättring och fokusering av internationellt samarbete inom forskning och innovation diskussionspunktDokument: KOM2012 497


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6414 (docx, 23 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6413

Rådspromemoria 2012-11-29 Näringsdepartementet Enheten för entreprenörskap Riksdagen EU-nämnden och Näringsutskottet Konkurrenskraftsrådet den 10 december Dagordningspunkt 12a Rubrik: Industrial Policy Adoption of council conclusions Dokument: MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6413 (doc, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6412

Rådspromemoria 2012-11-28 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets möte KKR den 11 december 2012 Dagordningspunkt: 14 a Rubrik: Förslag till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 ramprogrammet för forskning och innovation 20142020 Dokument: 16838/12


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6412 (docx, 25 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6411

Rådspromemoria 2012-11-30 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets möte Konkurrenskraftsrådet den 11 december 2012 Dagordningspunkt: 14 b Rubrik: Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram 20142018 som kompletterar Horisont 2020 ramprogrammet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6411 (docx, 25 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6410

Rådspromemoria 2012-11-26 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Riksdagen Rådets möte KKR den 10-11 december 2012 Dagordningspunkt: 13 Rubrik: Meddelande från kommissionen om etablerandet av lämpliga relationer mellan EU och det europeiska rymdorganet ESA diskussionspunktDokument: KOM2012 671 Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6410 (docx, 23 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640F

Rådspromemoria 2012-11-29 Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Rådets möte KKR den 10 december Dagordningspunkt: 12. Industrial Policy Non-legislative activity b CARS 2020: Action Plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe Presentation by the Commission Exchange


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640F (docx, 24 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640E

Kommenterad dagordning Rådet 2012-12-04 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt Konkurrenskraftsrådets möte den 10 december 2012 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 7 december 2012 4. Upphandlingspaketet a Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling b


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640E (docx, 25 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640D

Kommenterad dagordning rådet 2012-11-29 Näringsdepartementet Utbildningsdepartementet Utrikesdepartementet Socialdepartementet Justitiedepartementet Finansdepartementet Konkurrenskraftsrådets möte den 10-11 december Kommenterad dagordning Antagande av dagordning INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI poss.Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640D (docx, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640C

Kommenterad dagordning rådet 2012-12-03 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 11 december 2012 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Stadgan för Europeiska unionens domstol Diskussions- och beslutspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640C (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640B

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 10 december 2012 Södra grannskapet Egypten Diskussionspunkt Rådet kommer att diskutera den senaste händelseutvecklingen i Egypten. Regeringens ståndpunkt: Regeringen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640B (docx, 19 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640A

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 10 december 2012 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan 3. Västra Balkan: Serbien-Kosovo Dialogen Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B640A (docx, 25 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6409

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Västra Balkan Det södra grannskapet Syrien ev.Libyen Fredsprocessen i Mellanöstern Ryssland USA ev.Iran ev.Förberedelser inför toppmötet mellan EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater Santiago


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6408

Godkännande av dagordningen INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6407

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Stadgan för Europeiska unionens domstol Övriga frågor ev.Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6406

Rådspromemoria 2012-11-20 Näringsdepartementet Energi Rådets möte TTE energi den 3 dec 2012 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Meddelande från kommissionen Förnybar energi: en viktig faktor på den europeiska energimarknaden Dokument: KOM 2012 271 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6406 (docx, 29 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6405

Rådspromemoria 2012-11-20 Näringsdepartementet Energi Rådets möte TTE energi den 3 december 2012 Dagordningspunkt 7a Övriga frågor Informationspunkt. Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6405 (docx, 29 kB)