Dokument & lagar (1 126 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F4

Rådspromemoria 2012-11-23 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte den 4 december 2012 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Lagstiftningsinitiativ om utstationering av arbetstagare: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om verkställighet och genomförande av direktivet om utstationering av arbetstagare Första läsningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F4 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F3

Rådspromemoria 2012-11-21 Arbetsmarknadsdepartementet Internationella enheten Rådets möte Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Programme for Social Change and Innovation First reading Interinstitutional file: 2011/0270 COD Dagordningspunkt 5 Rubrik: Proposal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F3 (docx, 25 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F2

Rådspromemoria 2012-11-22 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte EPSCO den 30 november 2012 Dagordningspunkt 6 Rubrik Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lägesrapport. Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F2 (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F1

Promemoria 2012-11-16 Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3798 S2012/8142/EIS Rådets möte social-jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarna den 6-7 december 2012 MÖTET TORSDAGEN DEN 6 DECEMBER 2012 SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar offentlig överläggning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F1 (docx, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F0

EPSCO, Promemoria Uppdaterad kommenterad dagordning 2012-11-28 Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3798 S2012/8142/EIS Rådets möte social-jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarna den 4 oktober 2012 MÖTET TORSDAGEN DEN 6 DECEMBER 2012 SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63F0 (docx, 44 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EF

Annotering 2012-11-26 Fi 2012/166 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 4 december 2012 i Bryssel Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 14 november 2012 Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av listan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EF (docx, 36 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EE

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs första behandlingen Lägesrapport från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63ED

Godkännande av dagordningen SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster första behandlingen Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EC

I NRIKES FRÅGOR Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Det gemensamma europeiska asylsystemet första behandlingen Lägesrapport Statsrådet Tobias Billström Övriga frågor Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag Justitieminister


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EB

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Ekonomisk styrning Tvåpacken a Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EA

Dnr. U2012/6174/IS Kommenterad dagordning Rådet 2012-11-19 Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 26-27 november 2012 Kommenterad dagordning inför samråd i EU-nämnden den 23 november 2012 MÅNDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2012 1. Godkännande av dagordningen UTBILDNING


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63EA (docx, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E9

Slutlig Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 28 29 november 2012 1. Godkännande av dagordningen JORDBRUK Icke lagstiftande verksamhet 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Användning av mjölksyra på slaktkroppar antagande med kvalificerad majoritet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E9 (doc, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E8

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska Unionen Kommenterad dagordning för rådet för utrikes frågor handel den 29 november 2012 Handelsministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Diskussion om pågående lagstiftningsärenden Legislative deliberations


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E8 (docx, 23 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B642E

Annotering 2013-01-14 Fi 2013/147 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 22 januari i Bryssel Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 8 januari Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av listan över A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B642E (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B642D

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Föredragning av ordförandeskapets arbetsprogram Offentlig debatt i enlighet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E7

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Omnibus Det ekonomiska ansvaret vid tvistlösning mellan investerare och stat Övriga frågor Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan EUJapan EUKanada: övergripande avtal om ekonomi och handel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E6

Godkännande av dagordningen UTBILDNING Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ERASMUS FÖR ALLA Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott första behandlingen Ordförandeskapets muntliga redovisning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B642C

Rådspromemoria 2012-12-10 Näringsdepartementet Transport Departementssekreterare Björn Stafbom Telefon 08-405 15 23 Mobil 072-209 32 82 Telefax 08-405 22 98 E-post bjorn.stafbomregeringskansliet.se Rådets möte TTE den 20 december 2012 Dagordningspunkt 3 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B642C (doc, 61 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E5

Godkännande av dagordningen JORDBRUK Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Förslag till rådets förordning om användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur Antagande Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Reformen av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E4

E-post 1 3 2012-11-12 Regionalråd Anders Lindholm +32-2-289 56 26 Till: Näringsdepartementet Rapport från informellt regionalministermöte i Nicosia den 6 november 2012 1. Debatt om hur man uppnår ökad effektivitet inom sammanhållningspolitiken Det cypriotiska ordförandeskapet hade i förväg ställt tre frågor till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B63E4 (docx, 32 kB)